Ojczyzna jak matka

„Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości” – czytamy w Katechizmie Kościoła.

2018-11-14

To zdanie pojawia się w miejscu, w którym katechizm omawia przykazanie „Czcij ojca swego i matkę swoją”. To nie przypadek. W rodzinie tkwi podstawowy wzorzec wszelkich ludzkich więzów. Także tych łączących człowieka z narodem i z ojczyzną. Nie jest przypadkiem, że słowo „ojczyzna” wywodzi się od słowa „ojciec”, a zarazem jest rodzaju żeńskiego i często występuje w połączeniu ze słowem „matka”. 

Miłość do ojczyzny wiąże się silnie z miłością do rodziców. Jesteśmy dziećmi swoich rodziców, którym winniśmy wdzięczność i miłość. I jesteśmy dziećmi swojej ojczyzny, dziedzicami jej historii i kultury. Nie da się wybierać ojczyzny, tak jak nie można wybrać sobie rodziców. Owszem, można wybierać sobie miejsca zamieszkania, ale nie da się zmienić swoich korzeni. W Święto Niepodległości warto poczuć się cząstką tej wspólnoty, której na imię Polska. Przyjąć ją taką, jaka jest, z jej wadami i zaletami. Nieszczęściami i sukcesami. Dziecko nie mówi o rodzicach: „ta matka” czy „ten ojciec”. Mówi: „moja matka, mój ojciec”. Bez względu na wszystko. Czasem można usłyszeć w mediach publiczne osoby mówiące o Polsce: „ten kraj” lub „w tym kraju”. To brzmi strasznie chłodno, obojętnie. Tak się nie mówi o matce czy ojcu.

Święto narodowe przypomina dzień matki lub dzień ojca. Jest w nim wielki ładunek emocji. Jest pamięć, wdzięczność, duma, nadzieja. Pewnie jest i sporo rozczarowań, a może i złości, że Polska nie spełnia wszystkich naszych oczekiwań (dodajmy realistycznie, nigdy nie spełni). W dzień świąteczny zostawmy na boku politykę, narzekania, frustracje, spory, podziały. Ucieszmy się naszą ojczyzną, bądźmy razem, pomódlmy się o Boże błogosławieństwo dla Polski. Bo jak mówił św. Jan Paweł II „to jest nasza matka, ta ziemia”.

Aktualności

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.