Wspólnota „Żywego Różańca” to koło ratunkowe dla nas wszystkich

„Nie ma w życiu takiego problemu, którego by nie można było rozwiązać za pomocą różańca”. Służebnica Boża S. Łucja dos Santos z Fatimy

2019-01-27

W ubiegłą sobotę, 19 stycznia br. członkowie „Żywego Różańca” w naszej parafii uczestniczyli najpierw w porannej Mszy św. sprawowanej w ich intencji, a później w salce katechetycznej w spotkaniu opłatkowym. Był to radosny czas składania sobie noworocznych życzeń i rozmów przy stołach zastawionych słodkościami, kawą i herbatą. Panowała serdeczna i rodzinna atmosfera. Była to także okazja, aby od swoich zelatorek odebrać przydział tajemnic na rok 2019 i intencji modlitewnych. Spotkanie zaszczycili swą obecnością ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz i ks. Łukasz Walaszek. Frekwencja była znakomita, jak nigdy dotąd, choć wielu członków wiekiem osłabionych lub chorych nie mogło przybyć na to spotkanie. Trzeba bowiem przyznać, że Żywy Różaniec jest najliczniejszą grupą w naszej parafii; liczy 9 Róż, czyli 180 członków. Nic dziwnego, że Ksiądz Proboszcz korzystając z okazji poprosił zebranych o modlitwę w intencji naszej parafii, a szczególnie w intencji czekającej nas w najbliższym czasie termomodernizacji budynków parafialnych, na co parafia otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska. Chodzi o to, aby te remonty udało się sprawnie przeprowadzić i dobrze zagospodarować przyznane środki finansowe. Myślę, że Ksiądz Proboszcz może spać spokojnie, bo gdy tak liczny sztab modlitewny powierzy Maryi jego troski i niepokoje, to na pewno wspomniane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z powodzeniem.

Jak już wspomniałam „Żywy Różaniec” jest najliczniejszą grupą w naszej parafii, ale jednocześnie bardzo otwartą na nowych członków. Stąd serdeczne zaproszenie dla wszystkich chętnych, którzy zechcieliby także wspierać modlitwą różańcową sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny i parafii. Można się zgłaszać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii zostawiając do siebie numer telefonu. Zgłoszenia zostaną przekazane moderatorce p. Marii Eichhorn, która na pewno skontaktuje się z daną osobą.
A teraz trochę ważnych informacji o „Żywym Różańcu”:

Róże Różańcowe są grupami modlitewnymi. Każda grupa Róża składa się z 20 osób wspólnie odmawiających codziennie cały różaniec. Róży przewodzi zelatorka lub zelator, odpowiedzialni za zmianę tajemnic, kompletność grupy, a także za systematyczne odmawianie całego różańca przez Różę. Róże odmawiają codziennie różaniec w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcznych, dotyczących całego kościoła, parafii, misji, diecezji itp., lub w intencjach osobistych, za członków Róży, za osoby, które prosiły o modlitwę lub sprawy, które polecono ich intencji.

Róże Różańcowe są nie tylko wspólnotą modlitewną, ale i ludzką. Wspólnota ludzka, to wzajemne wspieranie się członków Róży w codziennych sprawach zarówno osobistych, czy rodzinnych, jak też w działaniu na rzecz wspólnoty parafialnej. Codziennie rano o godz. 7.30 w naszej parafialnej świątyni odmawiany jest różaniec. Odprawiane są również Msze święte w intencji żywych i zmarłych członków „Żywego Różańca”, a także w intencji chorych i ich rodzin. Duchowym opiekunem „Żywego Różańca” w naszej parafii jest ksiądz proboszcz Tomasz Jaklewicz.

Nasz brynowski „Żywy Różaniec” należy do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Płyną z tego faktu specjalne przywileje dla jego członków, którzy zgodnie ze statutem mają następujące duchowe korzyści:

  1. Za odmówienie w kościele przed Najświętszym Sakramentem jednej części różańca, członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej uzyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
  2. Członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej otrzymują specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego z odpustem zupełnym na godzinę śmierci.
  3. Za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej odprawia się na Jasnej Górze Msze św. wieczyste.
  4. Za zmarłych członków Jasnogórskiej Róży Różańcowej każdego roku przez cały miesiąc listopad  odprawia się na Jasnej Górze Msze św. gregoriańskie.

Członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej powinni rozpoczynać codzienny różaniec od następującej modlitwy:

            Niepokalana Matko, Maryjo! 
            Niech przez moją modlitwę różańcową, 
            którą odmawiam codziennie i gorliwie, 
            moje serce zawsze trwa w jedności z Tobą, 
            w Twej Królewskiej Stolicy na Jasnej Górze – Sanktuarium Narodu. 
            Niech ta modlitwa wyjedna upragnione łaski, 
            które przez Twe wstawiennictwo 
            uprasza Jasnogórska Rodzina Różańcowa 
            dla Kościoła i Ojczyzny 
            oraz wszystkich ludzi i spraw powierzonych Tobie.

Na zakończenie pragnę jeszcze przypomnieć intencje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej na 2019 rok:

Stałe intencje: Za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i cały Lud Boży. O wierność naszych Rodaków Bogu i o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. O wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej: o opiekę Matki Najświętszej dla żywych i życie wieczne dla zmarłych.

Intencja roku: Za wszystkie polskie rodziny, aby były wierne Bogu i żyły Ewangelią.
            
                                Krystyna Kajdan

Gazetka

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.