Św. Jan Paweł II o różańcu

,,Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia...

2019-01-27

,,Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia. Myśli i uczucia uwalniają się stopniowo od ciasnoty oraz zmienności naszych problemów i zainteresowań a coraz bardziej otwierają się na działanie Boże”.  

,,Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest to modlitwa ludzkiej solidarności, wspólnotowa modlitwa ludzi odkupionych”. 

,,Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski 
i smutki, radości i nadzieje”. 

,,Rozważając tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci 
i zmartwychwstania Pana Jej oczami, przeżywając je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała”. 

,,Niech wspomnienie Maryi będzie żywe w rodzinach, szczególnie podczas codziennej modlitwy różańcowej. Jest to codzienne spotkanie, którego ja i Maryja nigdy nie zaniedbujemy. Jeżeli chcecie być przez kilka chwil blisko serca Papieża, proponuję wam godzinę Różańca, podczas której będę mówił o was Najświętszej Dziewicy i będę się cieszył, jeśli wy w ten sam sposób wspomnicie o mnie przed Nią”.  

,,Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem [...] W dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu”.  

,,Ta modlitwa, odmawiana czy to w samotności, czy w rodzinie, w parafii lub we wspólnocie, poprowadzi was zawsze do głębi tajemnic Jezusa, naszego Odkupiciela, i do serca Jego Najświętszej Matki”.

Gazetka

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.