Wspomnienie o śp. Marianie Piotrowiczu

W środę - 30 stycznia br. odbył się pogrzeb śp. mgr inż. Mariana Piotrowicza, żołnierza Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego ps. KOMETA, długoletniego prezesa śląskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK, pułkownika w stanie spoczynku i naszego parafianina. Mszę św. pogrzebową sprawowali: nasz proboszcz ks. dr Tomasz Jaklewicz, ks. dr Stanisław Puchała – emerytowany proboszcz parafii katedralnej Chrystusa Króla i ks. dr Andrzej Suchoń – proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Został po nim piękny, jasny ślad w pamięci oraz w sercach rodziny i przyjaciół.

2019-02-11

Śp. Marian Piotrowicz urodził się 5 marca 1923 roku w Tarnówce, w powiecie sieradzkim. Jego ojciec, miejscowy kowal, uczył syna szacunku dla pracy i obowiązków wobec rodziny, uczył patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności. Dlatego, gdy wybuchła II wojna światowa, dla szesnastoletniego Mariana było oczywiste, że trzeba walczyć. Podjął więc, razem z kolegą, próbę przedostania się na Węgry z zamiarem wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego.  Nie udało się. Ale w 1941 roku dopiął swego i przystąpił do konspiracji. Złożył przysięgę na ręce Ludwika Osińskiego „Orlicza” – komendanta placówki i dowódcy Spieszonego Szwadronu Związku Walki Zbrojnej (od lutego 1942 roku Armii Krajowej), wchodzącej w skład Obwodu Sieradz, Inspektoratu Sieradzko-Wieluńskiego, Okręgu BARKA. W styczniu 1945 roku w strukturach państwa podziemnego został powołany do życia komitet organizacyjny, który przygotowywał lokalne władze, służby porządkowe i mundurowe do działania po wyzwoleniu. Po wejściu jednostek Armii Czerwonej przygotowane struktury zostały błyskawicznie zastąpione jednostkami Milicji Obywatelskiej, a ludzie, którzy brali udział w ich przygotowaniu, byli zagrożeni aresztowaniami i represjami. Marian Piotrowicz musiał zmienić środowisko i miejsce pobytu. Podjął pracę w Śląsko-Dąbrowskim Urzędzie Wojewódzkim i został oddelegowany do pracy na Ziemiach Odzyskanych – do Powiatowego Urzędu Katastralnego w Nysie. Pracując, kończył jednocześnie kolejne szkoły - w 1946 roku zdał maturę, w 1952 roku obronił dyplom inżynierski na Akademii Górniczej (później Górniczo-Hutniczej) w Krakowie, na Wydziale Geologiczno-Mierniczym.                 

Po obronie dyplomu dostał nakaz pracy w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego „Zachód” w Bytomiu. Potem pracował w Przedsiębiorstwach Budowy Kopalń „Julian” i Porąbka”, a do roku 1980, kiedy to odszedł na emeryturę – w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów w Bytomiu. W tych latach był również nauczycielem w Technikum Górniczym w Dąbrowie Górniczej (popularnie zwanym „Sztygarką”) i w Centrum Kształcenie Ustawicznego dla Dorosłych w Bytomiu.                     

W późniejszych latach nie podjął już pracy zawodowej, ale wprowadzony w 1981 roku stan wojenny i wszystko, co działo się później, obudziło w Nim potrzebę odbudowania pamięci o czasach wojny – o konspiracji, walce zbrojnej, o Armii Krajowej i jej żołnierzach. 

Dnia 30 września 1989 roku został powołany do życia Okręg Stowarzyszenia Armii Krajowej, który potem połączył się ze Związkiem Żołnierzy AK z Krakowa, tworząc Światowy Związek Żołnierzy AK.         

Od tego dnia, kolejne 22 lata Mariana Piotrowicza to była działalność społeczna związana z pracą w Związku, budowaniem kolejnych struktur, organizowaniem uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne. Ale przede wszystkim Marian Piotrowicz był niestrudzonym propagatorem wiedzy o dziejach walki i konspiracji wśród młodzieży. Organizował spotkania w szkołach, wśród harcerzy, angażował młodzież do udziału w uroczystościach wojskowych. Zabiegał, aby Armia Krajowa i jej bohaterowie byli upamiętnieni przez nadawanie ich patronatu szkołom i organizacjom młodzieżowym. Inicjował i pomagał w fundowaniu sztandarów pamiątkowych, tablic pamiątkowych i tworzeniu miejsc pamięci o bohaterach Polski Podziemnej. Szukał śladów historii, gdzie tylko się dało i starał się wszelkimi sposobami przywrócić pamięć tamtych lat. Zbierał dokumenty, świadectwa historii i cały ich ogromny zbiór przekazał Instytutowi Pamięci Narodowej.                 

Był inicjatorem wydania przez Śląski Okręg Światowego Związku Żołnierzy AK książki o najnowszej historii Polski wraz z monografią Okręgu. Praca zbiorowa pod tytułem „By czas nie zatarł i niepamięć”, pod jego redakcją, została wydana w ilości 3 tysięcy egzemplarzy i przekazana (nieodpłatnie) dla szkół, wojska, organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych na Kresach.                                     

Był także inicjatorem powołania Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” i tworzenia szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół AK. Powołał do życia Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, w którym pełnił funkcję prezesa honorowego do końca swoich dni.     

Organizował uroczystości patriotyczne i rocznicowe w skali całego województwa, dbając o ich rangę i godną oprawę, udział przedstawicieli władz państwowych i lokalnych i pełny ceremoniał wojskowy. Organizował także widowiska plenerowe, wystawy historyczne i konkursy wiedzy historycznej.                                         

Koordynował prace 26 kół terenowych Związku i organizował pomoc dla coraz starszych członków Związku, zapewniając wsparcie finansowe, pomoc w organizacji leczenia i załatwianiu spraw życia codziennego.                                 

W ostatnich latach życia, kiedy jego stan zdrowia zmusił go do rezygnacji z aktywnej pracy w terenie, nadal był inspiratorem i promotorem organizacji wielu uroczystości rocznicowych i spotkań z młodzieżą. Dopóki mógł starał się w nich uczestniczyć osobiście. Z każdym rokiem było coraz trudniej, ale do ostatnich dni starał się działać i pomagać innym.        

Zmarł w wieku 96 lat, dnia 25 stycznia 2019 roku. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Katowicach w kwaterze żołnierzy AK. W ostatniej drodze towarzyszyły Mu, oprócz rodziny, przyjaciół i sąsiadów, liczne poczty sztandarowe szkół, organizacji młodzieżowych i kombatanckich. Ostatnie pożegnanie odbyło się w ceremoniale wojskowym, przy udziale Kompanii Reprezentacyjnej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, który wystawił wartę honorową i oddał pożegnalną salwę honorową nad Jego grobem. 

Barbara Mikołajek-Gundlach

Gazetka

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.