CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Życzenia wielkanocne

2019-04-21

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Kochani Parafianie i Czytelnicy!
Od ponad dwudziestu wieków ciągle na nowo przeżywamy tę Historię: przechodzimy od smutku Krzyża do radości zmartwychwstania. Pusty grób oraz świadectwa tych, którzy widzieli, przekonują nas, że to prawda. Jezus powstał z martwych i żyje. Jest obecny między nami. Żyje w Słowie Bożym, w sakramentach, w swoim Kościele. On zmartwychwstał, abyśmy w Nim mieli pełnię życia. On daje nam nadzieję, której potrzebujemy tak, jak tlenu. To nadzieja każe nam codziennie zaczynać od nowa, dążyć do tego, co w górze. Prawdopodobnie jeszcze wiele razy upadniemy, bo jesteśmy naznaczeni ludzką słabością, ale pełni wiary i ufności w Boże Miłosierdzie możemy i musimy powstawać, bo Jezus Chrystus zasiadający po prawicy Ojca wstawia się za nami. Niechaj umacnia nas widok grobu, który już na zawsze pozostanie pusty. Strzeżmy wiary jako najpiękniejszego skarbu otrzymanego od Boga. Uczmy się dzielenia tą wiarą z innymi. Pokazujmy naszym codziennym życiem, że grzech i śmierć zostały pokonane, że zwyciężyło Życie i Miłość. Niech ta miłość zapanuje wśród nas i w nas, a światłość Wielkanocnego Poranka niech rozświetla nasze serca. Pamiętajmy o słowach, którymi Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata!”. Cieszmy się i radujmy! Alleluja!

Polecamy Was opiece Zmartwychwstałego Chrystusa
Ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz
Ks. Tomasz Klikowicz
Ks. Łukasz Walaszek
i Redakcja

Gazetka

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.