Notatka biograficzna

 Ks. dr hab. prof. UŚ Antoni BARTOSZEK urodził się w 1968 roku w Rudzie Śląskiej.

2019-03-09

Ks. dr hab. prof. UŚ Antoni BARTOSZEK urodził się w 1968 roku w Rudzie Śląskiej. W latach 1986-1992 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Jego pierwszą placówką w latach 1992-1995 była parafia św. Anny w Nikiszowcu. W 1995 roku uzyskał licencjat z teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie w latach 1995-1999 odbył studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po których w latach 1999-2001 był wikariuszem w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach. Od 2001 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym i adiunktem na  Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz kapelanem w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.

Jego  zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach społecznej teologii moralnej, bioetyce, moralnym wymiarze cierpienia, niepełnosprawności, etyce seksualnej i naukach o rodzinie. Od 2012 roku jest dziekanem Wydziału Teologicznego UŚ, pełni tam także funkcję Kierownika Katedry Nauk o Rodzinie.
    

Jest autorem trzech książek: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000; Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społeczeństwu, Katowice 2003; Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009; redaktor książek: Modlitwa – praca – służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana II w Katowicach, Katowice-Piekary Śląskie 2003; (wraz z D. Sitko) Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, Katowice-Ruda Śląska 2003; W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, Katowice 2006.
                            

Źródło: http://www.wtl.us.edu.pl
 

Gazetka

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.