Odpusty. Jak to działa?

Co roku o tej porze słyszymy o możliwości ofiarowania odpustu za zmarłych. Czym są odpusty? Jak je uzyskać?

2019-11-03

Odpusty. Jak to działa?

Co roku o tej porze słyszymy o możliwości ofiarowania odpustu za zmarłych. Czym są odpusty? Jak je uzyskać?

Odpust jest to darowanie kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy. Kara doczesna to skutki grzechu, które zostają w człowieku nawet po sakramentalnym rozgrzeszeniu. To jest trochę tak jak z palaczem, który rzucił już palenie, ale odczuwa jeszcze długo skutki nałogu, ma np. zniszczone płuca. Grzesznik potrzebuje nie tylko przebaczenia, ale także pokuty. A pokuta to właśnie proces uwalniania się z negatywnych konsekwencji grzechu. Dawne praktyki pokutne Kościoła były bardzo konkretne i surowe. Dziś zatraciliśmy w dużej mierze poczucie konieczności pokuty. Czyściec to stan pośmiertnego oczyszczenia grzesznika, który dostał już „bilet” do nieba, czyli jest w stanie łaski, ale musi się przygotować na spotkanie z Bogiem. Musi pokonać w sobie skutki popełnionych grzechów, wydoskonalić się w miłości.

Odpust jest, że tak powiem, pewnym rodzajem „promocji”. Kościół oferuje skrócenie czasu pokuty. Odpust ma strukturę modlitwy wstawienniczej. Kościół wstawia się za grzesznikiem u Boga Ojca. Prosi o zmniejszenie lub przekreślenie konsekwencji grzechu (kar doczesnych). Odpust przyśpiesza rekonwalescencję grzesznika. Dotyczy to także czyśćca jako stanu pośmiertnej pokuty. Dlatego odpusty możemy zyskiwać także za dusze w czyśćcu. Aby zyskać odpust, trzeba spełnić określony uczynek np. nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych. Ponadto warunkiem odpustu jest modlitwa Ojcze nasz i Wierzę, modlitwa w intencjach papieskich, przyjęcie Komunii świętej oraz zachowanie wolności od przywiązania do grzechu. Decydujące jest wewnętrzne nastawienie, czyli postawa nawrócenia, wiara w Boże miłosierdzie oraz w Kościół jako wspólnotę zbawienia.

Ks. Tomasz Jaklewicz

Gazetka

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.