Postęp w beatyfikacji Chiary Lubich

Po deklaracji Promotora Sprawiedliwości ks. Joselito Loteria, który wraz z Notariuszem Patrizią Sabatini i delegatem Episkopatu tworzą trybunał diecezjalny ustanowiony dla sprawy Chiary Lubich, biskup Martinelli przeczytał dekret o zamknięciu fazy diecezjalnej i nominował Daniela Tamborini, do zadania dostarczenia dokumentacji Stolicy Apostolskiej.

2019-12-02

Kończy się miesiąc listopad powszechnie uznawany za jeden z najbardziej smutnych, a może raczej nostalgicznych miesięcy z roku. Wspominamy naszych bliskich, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności, bo często dopiero po ich odejściu uświadamiamy sobie, jak wiele im zawdzięczamy. Na szczęście w pierwszym dniu tego miesiąca przeżywamy radosną uroczystość Wszystkich Świętych; Kościół 1 listopada przypomina nam, że my także powinniśmy dążyć do świętości; wszyscy mamy wtedy takie wspólne imieniny. Każdemu z nas Pan Bóg proponuje jakąś drogę do Niego, ale ważne, aby ją przemierzać we wspólnocie. Wtedy jest znacznie łatwiej. Dla nas pierwszą wspólnotą jest nasza parafia – rodzina rodzin. Warto mieć serce otwarte na to, co proponują nam nasi duszpasterze.

Dla mnie osobiście parafia brynowska jest najważniejszym miejscem na ziemi w moim życiu. Bo tu odkryłam przed laty poprzez poznanie Dzieła Maryi - Ruchu Focolari swoją drogę do Pana Boga, zrozumiałam jak wielką wartość ma Eucharystia i pernamentna formacja we wspólnocie żyjącej tą samą duchowością. Do dzisiaj pamiętam moje pytania, dlaczego tak późno, mając ponad 40 lat, poznałam tę duchowość; wydawało mi się, że wszystkie lata wcześniej były zmarnowane. I odpowiedź ówczesnych brynowskich duszpasterzy: ks. proboszcza Eugeniusza Krasonia, ks. Andrzeja Cubera i ks. Marka Targiela: - Trzeba iść za ciosem! Dziś wiem, że każdemu Pan Bóg daje łaskę w odpowiednim dla niego czasie, trzeba mieć tylko otwarte serce. Wiem także, że wiele bardzo trudnych, ale i radosnych chwil w moim życiu mogłam przeżyć dzięki temu, że miałam i mam oparcie w tej wspólnocie. Dlatego z tak wielką radością przyjęłam wiadomość, że 10 listopada br. zakończyła się diecezjalna faza procesu kanonizacyjnego i beatyfikacyjnego Chiary Lubich – założycielki Ruchu Focolari, mojej duchowej przewodniczki. W tym dniu w katedrze we Frascati pod Rzymem odbyła się ostatnia sesja jej procesu diecezjalnego. Uczestnikami byli: kardynał Tarcisio Bertone, prezydent Focolari Maria Voce (Emmaus) i współprezydent Jesús Morán, krewni Chiary Lubich, dwóch przedstawicieli Kościoła prawosławnego, różni burmistrzowie Lazio, księża, świeccy i zakonnicy oraz wielu przyjaciół, którzy mieli okazję poznać Chiarę i charyzmat jedności, w sumie około 500 osób. Przed ołtarzem w katedrze ustawiono stół z 75 skrzyniami zawierający zebraną dokumentację, która została potem dostarczona do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej, gdzie będą kontynuowane studia i ocena tego, co zostało zebrane.

Ceremonii przewodniczył biskup Frascati Raffaello Martinelli, który podsumował lata zbierania świadectw i materiałów: „Stolica Apostolska i proces diecezjalny mają za zadanie wskazać heroiczny charakter cnót, nie tylko dobroć osoby, ale jej heroizm. O to pytałem od samego początku, także w zeznaniach. Musimy wykazać heroizm tego, jak Chiara żyła cnotami chrześcijańskimi, to znaczy cnotami teologicznymi (wiarą, nadzieją, miłością), kardynalnymi (roztropnością, sprawiedliwością, hartem ducha, wstrzemięźliwością) i całym szeregiem cnót pochodnych.”

W swoim raporcie delegat biskupi biskup Angelo Amati zauważył, że 166 różnych świadków było przesłuchanych także podczas podróży do różnych diecezji: rzymskiej, Albano i Fiesole (Włochy), do Lozanny-Genewy-Fryburga (Szwajcaria), do Augusta-Ottmaring i Bambergu - Norymberga (Niemcy), do Westminster (Anglia), do Gandawy i Brukseli (Belgia) oraz zostały dołączone dwa uwierzytelnione listy: z Bangkoku (Tajlandia) i Lubliany (Słowenia). „Dochodzenie dotyczyło życia, cnót, charyzmatu i specyficznej duchowości Chiary” – podkreślił biskup Amati – wraz z przedstawionymi tematami teologicznymi, takimi jak: Jedność, Jezus opuszczony i Jezus pośrodku, teksty dotyczące fundacji Dzieła Maryi (Ruchu Focolari) oraz relacje z kontaktów międzyreligijnych i międzywyznaniowych. Cały zgromadzony materiał to 35 057 stron w 102 tomach, które zawierają (świadectwa, listy, opublikowane i niepublikowane dokumenty, pisma, pamiętniki itp.).

Po deklaracji Promotora Sprawiedliwości ks. Joselito Loteria, który wraz z Notariuszem Patrizią Sabatini i delegatem Episkopatu tworzą trybunał diecezjalny ustanowiony dla sprawy Chiary Lubich, biskup Martinelli przeczytał dekret o zamknięciu fazy diecezjalnej i nominował Daniela Tamborini, do zadania dostarczenia dokumentacji Stolicy Apostolskiej. Następnie przysięgi złożyli: DanielTamborini, biskup Martinelli i wszyscy członkowie trybunału diecezjalnego i trybunału postulacyjnego: postulator sac. Silvestre Marques, wicepostulator, dr Giuseppina Manici, wicepostulator, dr Waldery Hilgeman oraz podpisanie sprawozdania z sesji zamykającej. Centralnym momentem było zamknięcie i nałożenie pieczęci na ostatnie 3 z 75 pudeł zawierających 35 000 stron.

„Naszym jedynym pragnieniem jest teraz podarowanie Kościołowi, poprzez tę obszerną dokumentację, daru, jakim Chiara była dla nas i dla tak wielu ludzi” – powiedziała Maria Voce, prezydent Ruchu Focolari, w swoim przemówieniu w Katedrze. „Przyjmując charyzmat, który Bóg jej podarował, w sposób spójny, dzień po dniu, idąc i dążąc do pełni życia chrześcijańskiego i doskonałości miłości, Chiara sprawiła, że tę drogę życia ewangelicznego przemierza wielu. Z determinacją zawsze odnawianą, aby stawiać Boga na pierwszym miejscu i pomagała tym, których spotkała „stawać się świętymi razem”. Jej spojrzenie i serce, jak to przedstawiono, były poruszane uniwersalną miłością, zdolną obejmować wszystkich ludzi ponad wszelkimi różnicami, nieustannie dążąc do urzeczywistnienia testamentu Jezusa: Ut omnes unum sint. Radością dla nas wszystkich jest to, że teraz Kościół będzie studiował i oceniał życie i cnoty sługi Bożego, naszej ukochanej Chiary.”

Przypomnę jeszcze, że diecezjalna faza procesu kanonizacyjnego i beatyfikacyjnego Chiary Lubich rozpoczęła się 7 grudnia 2013 roku – krótko, bo ponad pięć lat po jej śmierci 14 marca 2008 r. Wówczas w Castel Gandolfo odbyło się oficjalne podpisanie prośby o rozpoczęcie procesu. Jako pierwszych wysłuchano naocznych świadków, tych, którzy ją znali w najwcześniejszych czasach powstania Ruchu Focolari. Następnie biskup Raffaello Martinelli skonsultował z Konferencją Biskupów Lacjum możliwość rozpoczęcia procesu, uzyskując pozytywną opinię. Wówczas biskup powołał komisję złożoną z 3 ekspertów w dziedzinie historii i archiwów, której zadaniem było zebranie wszystkich niepublikowanych materiałów.

I na koniec modlitwa o wstawiennictwo Sługi Bożej Chiary Lubich: Ojcze Przedwieczny, źródło Miłości, wszelkiego światła i dobra, dziękujemy Ci za charyzmat jedności, jaki podarowałeś Chiarze oraz za godne podziwu świadectwo jakie dała Kościołowi i ludzkości, żyjąc tym charyzmatem, wierna Jezusowi Opuszczonemu. Daj nam, Ojcze, za sprawą Ducha Świętego, abyśmy, żyjąc Słowem Bożym w każdej chwili obecnej, przyczyniali się za przykładem Chiary, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, do realizacji pragnienia Twojego Syna: „Aby wszyscy stanowili jedno”. Pokornie Cię prosimy, pozwól nam, Twoim dzieciom, trwać w miłości wzajemnej i do wszystkich, aby móc radować się obecnością Zmartwychwstałego, podczas gdy w jedności z Chiarą i za jej wstawiennictwem, ośmielamy się prosić, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, o łaskę …............................... przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa i na chwałę Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Krystyna Kajdan

PS.
W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w 1996 roku debiutowałam na łamach naszej parafialnej gazetki artykułem o moich pierwszych rekolekcjach Ruchu Focolari w Piekarach Śląskich. Moja radosna przygoda z Dziełem Maryi i naszą gazetką trwa już 23 lata! Bogu niech będą dzięki!

Gazetka

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.