Rekolekcje to głębszy oddech

Samo słowo „rekolekcje” pochodzi od łacińskiego recolere, czyli zbierać na nowo.

2019-03-10

Rekolekcje to głębszy oddech

Samo słowo „rekolekcje” pochodzi od łacińskiego recolere, czyli zbierać na nowo. Chodzi przede wszystkim o to, aby zebrać się na nowo wokół Chrystusa. Ostatnio na Mszy św. o godzinie 10.30 podczas kazania dla dzieci spontanicznie wziąłem do ręki nasz piękny krucyfiks z prezbiterium i postawiłem go tuż przed gromadą dzieci. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. W każdym razie, dzieci na chwilę zamilkły i wpatrywały się w Jezusa na krzyżu. To dobry obraz ilustrujący istotę rekolekcji. Zebrać się wokół Tego, który ma być naszym centrum. Przestać się kręcić wokół swoich spraw, zatrzymać się u stóp Mistrza. Zamilknąć, słuchać. Zostawić zabieganą Martę, stać się zasłuchaną Marią. Nic nie muszę robić, mam tylko być. O nic nie muszę walczyć, mam tylko otworzyć się na DAR, którym jest Bóg. Przyjąć Jego miłość, Jego słowo, Jego spojrzenie. Wciąż wszyscy gonimy jak wariaci zajęci tysiącem spraw. Rekolekcje są po to, by Bóg mógł zająć się nami. By oświecił umysł, uleczył rozdygotane serce, uporządkował wewnętrzny chaos, pocieszył, przypomniał, co jest naprawdę ważne. 

Mówimy, że trzeba się zebrać do kupy, wziąć się w garść. Sami jednak nie damy rady. Ktoś musi nam pomóc. Ktoś nas zna lepiej niż my sami. To Bóg. Pozwólmy, by On się o nas zatroszczył, by On nas wziął w garść i przytulił do swego Serca. Rekolekcje są jak głębszy oddech. Są jak niezbędny przegląd stanu naszego wnętrza. Rozumiemy doskonale, że od czasu do czasu trzeba gruntowniej wysprzątać mieszkanie, że samochód potrzebuje fachowego przeglądu, komputer uporządkowania twardego dysku. A co z człowiekiem? W naszym życiu też niezbędny jest moment oczyszczenia, usunięcia śmieci, które zalegają w naszej duszy. Konieczne jest uporządkowanie hierarchii wartości, uzupełnienie duchowych zasobów wiary, nadziei i miłości. A nade wszystko odnalezienie swojego centrum. Rekolekcje to okresowy przegląd stanu duszy. Niezbędny tak samo jak okresowe badania ciała. To regeneracja duchowych sił, ładowanie akumulatora. Odnowienie. Po to, by iść z większym zapałem i nadzieją dalej. By trwać w wierności. Nawet wtedy, gdy wieją przeciwne wiatry i nadchodzi noc. 

Można spodziewać się dużo po rekolekcjach, bo można spodziewać się dużo po Bogu. Zawsze warto być gotowym na niespodziankę. Nie zmarnujmy szansy. Zaprośmy innych, mobilizujmy się wzajemnie. Módlmy się, aby Duch Boży działał pośród nas. Księże Antoni, prowadź nas do Jezusa. Gromadź wokół Centrum! Błogosławionego czasu!
                                                           

Wasz Proboszcz   
ks. Tomasz Jaklewicz 
   

Gazetka

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.