Rozmowa z ks. Grzegorzem Wrótniakiem

ojcem duchownym w Seminarium Duchownym w Katowicach

2020-05-03

Staram się dostrzegać Bożą Miłość w każdym napotkanym człowieku

KRYSTYNA KAJDAN: – Księże Grzegorzu, po raz pierwszy w historii ojcem duchownym w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym jest kapłan pochodzący z naszej parafii. W jaki sposób przygotowywał się Ksiądz do tej odpowiedzialnej posługi?

KS. GRZEGORZ WRÓTNIAK: – Ukończyłem trzyletnią Szkołę Formatorów przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Są to studia podyplomowe, które uczą przyszłych formatorów harmonijnego łączenia wymiaru ludzkiego z wymiarem duchowym, intelektualnym, wspólnotowym i apostolskim.

Brynowscy parafianie zapamiętali Księdza jako radosnego i zawsze uśmiechniętego ministranta, a potem kleryka i neoprezbitera. Czy kapłaństwo i obecna posługa ojca duchownego także przynosi Księdzu radość?

Święcenia kapłańskie przyjąłem 10 maja 2008 roku, a więc wkrótce wraz z moimi kolegami, czyli także z aktualnym brynowskim wikarym ks. Tomkiem Klikowiczem, będę przeżywał dwunastą rocznicę tego wydarzenia. Przez ten czas posługiwałem w trzech parafiach jako wikariusz i katecheta. Były to parafie pod wezwaniem: św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach (3 lata), św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (2 lata) oraz Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej - Halembie (3 lata). Teraz od czterech lat posługuję w seminarium. Rzeczywiście kapłaństwo daje mi wiele satysfakcji, ponieważ mogę być blisko Boga, który jest Miłością. Będąc księdzem mogę tę Bożą Miłość przekazywać dalej poprzez sakramenty, które są towarzyszeniem człowiekowi na każdym etapie jego życia. Również każde spotkanie, każda rozmowa daje mi wiele satysfakcji.

Czytając dziennik śp. ks. Stanisława Bisty, zwróciłam uwagę na taką jego refleksję: „Najcudowniejszą rzeczą w seminarium jest patrzeć, jak Bóg kocha tych, którym dał powołanie. W każdym momencie dnia i nocy przepływa przez ten dom potężny strumień, mało: wezbrana rzeka Bożej Miłości. O, gdybyśmy umieli ją zobaczyć!” Czy Ksiądz będąc tak blisko powołanych dostrzega tę Bożą Miłość?

Jak przypomina nam św. Paweł w Liście do Rzymian: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Pełniąc kapłańską posługę, staram się dostrzegać Bożą Miłość w każdym napotkanym człowieku. Niezależnie czy jest to kleryk, parafianin, czy po prostu spotkany przypadkowo człowiek.

Ilu jest obecnie kleryków w seminarium, a ilu przystąpi do święceń kapłańskich w tym roku? Kiedy są zaplanowane?

Obecnie w naszym seminarium formuje się 60 kleryków. Do święceń, które będą miały miejsce 16 maja br. w katowickiej katedrze przystąpi trzech diakonów. Bardzo proszę o modlitwę w ich intencji.

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Dobrego Pasterza i modlimy się o nowe powołania. Dlaczego to jest tak ważne?

Ponieważ do tej modlitwy zachęca nas sam Pan Jezus mówiąc: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38).

Od 15 kwietnia rozpoczęła się już rekrutacja do seminarium. W jaki sposób będzie przebiegać?

Tegoroczna rekrutacja będzie przebiegać jakby w sześciu etapach. Od 15 kwietnia do 31 sierpnia przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów drogą elektroniczną, a w okresie od 1 czerwca do 10 września będą prowadzone z nimi wstępne rozmowy. Następnie od 10 września do 12 września planujemy weryfikację dokumentów, a do 14 września Ksiądz Rektor podejmie ostateczną decyzję kogo z kandydatów skieruje na okres propedeutyczny, czyli zerowy. Następnie 16 września odbędzie się spotkanie organizacyjne osób skierowanych na okres propedeutyczny, który rozpocznie się 1 października. Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://seminarium.katowice.pl

Od czasu, gdy Ksiądz przygotowywał się do kapłaństwa wiele się zmieniło. Ile lat obecnie trwa formacja seminaryjna i jak ona przebiega? Na czym polega wspomniany okres propedeutyczny?

Tak, za moich czasów nie było tego okresu propedeutycznego, ale życie pokazało, że jest konieczny, dlatego też formacja seminaryjna trwa obecnie siedem lat. Pierwszy rok formacji nazywany jest okresem propedeutycznym. Celem tego roku jest danie każdemu kandydatowi szansy na osobiste doświadczenie Boga i pogłębienie własnej z Nim więzi. Służyć ma temu regularna modlitwa, wprowadzenie w medytację oraz wejście w świat życia duchowego. Ważne jest też odkrywanie i przemiana własnego człowieczeństwa. Chodzi tu o poznanie siebie, pracę nad dojrzałą osobowością, umiejętnością komunikacji, budowanie więzi przyjaźni na roczniku itd., a także intensywny wysiłek intelektualny, który pozwala na pogłębienie swojej wiedzy teologicznej, filozoficznej i humanistycznej.

Gdzie odbywa się ten rok propedeutyczny?

Od 2019 roku rok propedeutyczny odbywa się w domu formacyjnym w Kokoszycach przy ul. Pałacowej koło Wodzisławia Śląskiego. Wcześniej przez sześć lat formacja wstępna odbywała się w domu formacyjnym „Tabor” w Brennej. Dom w Kokoszycach stanowi integralną część Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Ważnym elementem formacji wstępnej jest doświadczenie życia wspólnotowego, nawiązywanie przyjaźni, przeżywanie relacji, dzielenie codziennych obowiązków i odpoczynku. Po jej zakończeniu kandydaci przenoszą się do budynku seminarium w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza, gdzie kontynuują formację przez kolejne sześć lat, aż do przyjęcia święceń kapłańskich. Przenosząc się do Katowic kandydaci rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne na pobliskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Przed nami tydzień modlitw o nowe i święte powołania do służby Bogu i ludziom. W imieniu naszej wspólnoty parafialnej pragnę Księdza zapewnić o modlitwie, aby Duch Święty pomagał Księdzu w duchowym prowadzeniu alumnów śląskiego seminarium, aby młodym ludziom – także z naszej parafii – nie zabrakło odwagi do pójścia za głosem Pana.

Dziękuję bardzo za modlitwę i wszelkie wsparcie naszego seminarium. Ja również pamiętam w osobistej modlitwie o całej brynowskiej parafii. Także w seminarium modlimy się i regularnie odprawiamy Msze Święte za wszystkich dobrodziejów seminarium. Bóg zapłać.

Szczęść Boże, dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.

Z życia parafii

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.