Pierwsza strona

Niedziela Słowa Bożego

2020-04-18


 

Drodzy Parafianie!

Dzisiejszą niedzielę – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako Niedzielę Słowa Bożego. Oczywiście, każda niedziela jest dniem, w którym słuchamy Słowa Bożego i rozważamy je. Ale celem tego specjalnego dnia jest to, aby zwrócić szczególną uwagę na ten niezwykły dar, jakim jest Biblia. Przez Pismo święte czytane w liturgii, indywidualnie lub we wspólnocie, mówi do nas sam Bóg. Dziękujmy Bogu za ten dar! I nie ustawajmy w tym, aby to słowo odkrywać stale na nowo, rozumieć głębiej, przekładać na życie.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy historię Jonasza, który otrzymał zadanie  głoszenia słowa mieszkańcom Niniwy. To miasto było symbolem niewiary, grzechu, bałwochwalstwa. Dziś jest podobnie, duże miasta są pełne niewiary, rozwija się w nich kult pieniądza, władzy, rozrywki, konsumpcji i innych współczesnych bożków. Mieszkańcy Niniwy nawrócili się mimo, że sam Jonasz był człowiekiem niepewnym swojej misji. Był wręcz zły na Boga, że kazał mu głosić Słowo w pogańskim mieście. Ale słowo Boże ma moc nawet wtedy, gdy jego głosiciele są słabi i grzeszni. Pokochajmy Pismo święte, nie traktujmy go jako zamkniętej księgi, ale jako żywe Słowo Boże, które nie traci nigdy aktualności. Ono ma moc oświecenia naszych ciemności. Jest w nim moc do przemiany życia, do nawrócenia. Ono niesie prawdę i nadzieję nie z tego świata. Ma moc zbawienia. Kiedy dziś usłyszymy słowa „Oto słowo Boże”, wypowiedzmy bardziej świadomie „Bogu niech będę dzięki”.

Ks. Tomasz Jaklewicz

Wasz Proboszcz 

 

 

 

 

 

 

Gazetka

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.