Sprawozdanie z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Dnia 3 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, obecnych było 18 osób.

2019-04-14

Sprawozdanie z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Dnia 3 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, obecnych było 18 osób. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Następnie p. Krystyna Kajdan odczytała protokół z poprzedniego spotkania, które miało miejsce 12 wrześniu 2018 r.

Ksiądz proboszcz Tomasz Jaklewicz na wstępie podziękował za pierwsze posługi na Brynowie, za ciepłe przyjęcie i odniósł się do zapisów z protokołu – większość spraw i planów została zrealizowana i załatwiona pomyślnie. Odbyły się planowane wydarzenia – Dzień Seniora oraz noworoczne spotkanie Róż Różańcowych. Roraty odprawiane były o 18 00 , przychodziło na nie dość dużo dzieci (ok. 30 do 50). Grupa Dzieci Maryi działa, uczestniczy w niej 12 dzieci, prowadzi ja ks. Tomasz Klikowicz. Brakuje natomiast animatorów. Schola ma spotkania w salkach, przygotowuje ją p. Janusz Sikociński. Brak natomiast grupy młodzieżowej. Katecheza dla Dorosłych „Filary Wiary” głoszona jest przez księdza proboszcza, spotkania mają miejsce we wtorki co dwa tygodnie w kościele. Gromadzi wiele osób, nawet spoza naszej parafii, jest też nagrywana i filmowana.

Następnie ksiądz proboszcz podsumował odwiedziny duszpasterskie tzw. kolędę. Wizytę księży przyjęło 1507 domów i mieszkań, co stanowi 40% proc. z 3707 domów i mieszkań w naszej parafii. Spotkania były sympatyczne, a ofiarność duża (ofiary pozwoliły na spłatę długu m.in. za naprawę dachu). Pozostała część zostanie przeznaczona na wkład własny do planowanej termomodernizacji.

Trwa przygotowanie do bierzmowania. Uczestnicy zobowiązani są do prowadzenia indeksów, w których są wpisywane potwierdzenia uczestnictwa we mszy świętej i nabożeństwach. Taka forma kontroli i wymagania nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem, zwłaszcza ze strony rodziców.

Działa nowa strona parafialna. Utworzona jest na bazie wzorca opracowanego przez „Gościa Niedzielnego”. Ksiądz Proboszcz podziękował p. Andrzejowi Jurkowi za prowadzenie strony i jej aktualizację, a sam również uzupełnia zapisy na stronie. Planowana na styczeń 2020 r. pielgrzymka do Ziemi Świętej cieszy się wielkim zainteresowaniem. Jest wielu chętnych, grupa liczy 49 osób, większość z naszej parafii, zapisali się również parafianie ze Świętochłowic, gdzie wcześniej posługiwał ks. Tomasz Klikowicz. Jest również lista rezerwowa (10 osób).

Rekolekcje wielkopostne odbyły się na początku Wielkiego Postu, co było bardzo dobrym otwarciem tego czasu przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Cieszyły się dużym zainteresowaniem, przyciągnęła je osoba rekolekcjonisty, ks. prof. Antoniego Bartoszka, ciekawy sposób prowadzenia i tematyka, która uzupełniała Katechezę dla Dorosłych. Był też czas na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu.

W kościele trwają aktualnie prace mające na celu dostosowanie prezbiterium do wymogów przepisów liturgicznych. Zostanie odnowiona ambon, wykonane będzie nowe, wyższe i wyróżniające się krzesło dla głównego celebransa oraz miejsce przewodniczenia z pulpitem. Będzie ono umieszczone u szczytu prezbiterium, za ołtarzem. (Te zmiany już zostały wprowadzone). 

Naszej parafii została przyznana dotacja na przeprowadzenie termomodernizacji; ponadto wymagany jest też wkład własny ok. 10 proc. inwestycji. Dotacja ta jest przyznana przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy wniosek w tej sprawie składał jeszcze poprzedni proboszcz ks. Jarosław Paszkot. Wszystkie prace muszą być przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. Zakres prac jest szeroki: w kościele wymiana ogrzewania na podłogowe, ocieplenie ścian, stropów, malowanie; w salkach ocieplenie ścian, wymiana okien; na probostwie również wymiana okien. Przy okazji tego remontu rozważana jest też wymiana oświetlenia i nagłośnienia w kościele. Pan Karol Ejsmond zwrócił uwagę, że przy tak szerokim zakresie prac remontowych niezbędne będzie zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego, który będzie odpowiadał za prawidłowe wykonanie i kosztorysowanie wspomnianych prac.

Ksiądz Proboszcz chce także uporządkować teren wokół kościoła. Planuje wycięcie drzew przy ul. Nasypowej, a w to miejsce posadzenie nowych. Chodzi o świerki, które są stanowczo za wysokie. Dotykają one przebiegających obok kabli elektrycznych. W tym celu złożył w Urzędzie Miasta wniosek o stosowną zgodę.

Następnie Ksiądz Proboszcz zapoznał zebranych z najbliższymi planami. 12 maja o godz. 10.30 w naszym kościele odbędzie się Pierwsza Komunia Święta. Przystąpi do niej 29 dzieci ze Szkół Podstawowych nr 11 i 65 przygotowywanych przez Siostrę Danielę SSND i ks. Tomasza Klikowicza. Natomiast 19 maja o godz. 10.30 będzie miała miejsce Wczesna Komunia Święta, pięcioro dzieci przygotowuje ks. Łukasz Walaszek. 12 czerwca odbędzie się w naszym kościele bierzmowanie, którego udzieli Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc. Tegoroczna procesja Bożego Ciała będzie miała miejsce na Ptasim Osiedlu. Msza święta zostanie odprawiona przed wejściem do szkoły. Czy będzie też druga msza św. po procesji, to jeszcze nie jest ustalone.

Jeszcze przed wakacjami odbędzie się zbiórka elektrośmieci – dochód z tej akcji będzie przeznaczony na misje.

Sprawy bieżące: w ostatnim czasie w parafii św. Jacka w Ochojcu odbyło się spotkanie dekanalne zespołów charytatywnych, w którym uczestniczyli także przedstawiciele naszej parafii. Odprawiona była msza św., droga krzyżowa, adoracja. Ostatnio zespół charytatywny dla jednej z podopiecznych załatwił nowy materac. Poinformowała o tym p. Barbara Cieplik. Ksiądz Proboszcz poprosił o poinformowanie go, czy ktoś z parafian nie potrzebuje konkretnej pomocy. Dodał, że nawiązał współpracę z Hotelem Pomocy Społecznej przy ul. Orkana 7A.

Udało się naprawić wyświetlacz numerów pieśni. Książeczki z tekstami pieśni są, ale wierni słabo śpiewają. Należałoby chyba przed mszą św. ćwiczyć i zachęcać do śpiewu. Dyskutowano także, jak ożywić życie religijne parafii, jak przyciągnąć młodych. Przede wszystkim trzeba dawać świadectwo życiem, może należałoby przeprowadzić dodatkowe spotkania, np. Kursy Alfa. P. Róża Wysocka z Legionu Maryi zaproponowała roznoszenie ulotek informacyjnych zachęcających się do włączania się w życie parafii. Najbliższe bardzo ważne wydarzenie liturgiczne to Triduum Paschalne. P. Janusz Sikociński przedstawił grafik czytań, zachęcił do zapisywania się poprzez stronę Google Groups.

P. Andrzej Jurek poprosił o przemyślenie sprawy zorganizowania spotkania dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Są to osoby, które także potrzebują formacji i zainteresowania. P. Janusz Sikociński poruszył sprawę finansów – aby informować ludzi o kosztach prac i jak wykorzystywane są ich datki.

Poruszono jeszcze sprawę comiesięcznych wizyt u chorych. Zrezygnowano ze stałych zgłoszeń, gdyż zdarzało się, że chorzy i starsi już tam nie mieszkali, a nikt księży nie poinformował. Teraz wprowadza się zgłoszenia comiesięczne. Przygotowana zostanie pisemna informacja dla chorych i ich opiekunów, która podczas najbliższych odwiedzin zostanie przekazana chorym. Chorych można zgłaszać w zakrystii, w kancelarii, a także telefonicznie na probostwie.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zakończono wspólną modlitwą w intencji wszystkich spraw dotyczących naszej parafii i parafian, zwłaszcza chorych i potrzebujących pomocy. Ustalono, że następne zebranie odbędzie się jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Gazetka

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.