Tydzień Modlitw o Jedność

Trwajcie w miłości mojej...

2021-01-19

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W 2021 ROKU

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 w dniach od 18 do 25 stycznia. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii. Temat, który został wybrany zaczerpnięty jest z Ewangelii św. Jana 15,1-17 i wiąże się z powołaniem tej ekumenicznej wspólnoty. Motto Wspólnoty z Grandchamp, które siostry odmawiają wspólnie każdego ranka, rozpoczyna się od słów „módlcie się i pracujcie, aby Bóg mógł panować”. Modlitwa i życie codzienne mają być ze sobą zjednoczone. Wszystko, czego doświadczamy, ma stać się spotkaniem z Bogiem.

                                                                       ***

W latach trzydziestych XX wieku grupa kobiet z Kościoła reformowanego w Szwajcarii odkryła znaczenie milczenia i kontemplacji podczas słuchania słowa Bożego, biorąc za wzór Chrystusa, który często odchodził na samotną modlitwę. Grupa zaczęła raz w roku organizować rekolekcje duchowe otwarte także dla innych, a na stałą siedzibę tych rekolekcji wybrała Grandchamp, małą wioskę nad jeziorem. W 1936 r. w Grandchamp powstała reformowana wspólnota monastyczna, oparta na doświadczeniach katolickiego, prawosławnego i anglikańskiego życia mniszego i zakonnego. Od początku siostry z różnych tradycji chrześcijańskich czerpały inspiracje dla życia wspólnotowego opartego na słowie Bożym, kontemplacji i gościnności. Bogactwo i różnorodność tradycji, z których można było czerpać doświadczenia, uświadamiały im, jak bardzo podzielone jest chrześcijaństwo. Powołaniem wspólnoty z Grandchamp szybko stała się praca na rzecz jedności chrześcijan. Już w latach 40. siostry nawiązywały szerokie kontakty ekumeniczne, m.in. z ojcem Paulem Couturier, katolickim duchownym z Lyonu, pionierem ekumenizmu oraz Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W 1940 r. o. Couturier tak pisał do pierwszej przełożonej wspólnoty: „Żadne rekolekcje organizowane dla chrześcijan nie powinny się zakończyć bez poczucia w sercach uczestników dotkliwego cierpienia z powodu podziałów i bez determinacji, by pracować na rzecz jedności poprzez żarliwą modlitwę i stopniowe oczyszczanie”.

                                                                       ***

W 1940 r. Grandchamp odwiedził też Roger Schutz, przyszły brat Roger z Taizé. Jego własne poszukiwania, a później również doświadczenia wspólnoty Taizé miały wielki wpływ na wspólnotę z Grandchamp. W 1953 r. siostry przyjęły zarówno regułę, jak i oficjum z Taizé. Wkrótce, podobnie jak bracia z Taizé i Małe Siostry Jezusa, siostry z Grandchamp zaczęły zakładać małe wspólnoty w Algierii, Izraelu, Libanie. Osiedlały się też w uboższych, często robotniczych dzielnicach różnych miast europejskich. Wszędzie ich życie opiera się na modlitwie i gościnności. Nawiązują serdeczne kontakty z sąsiadami, odkrywają bogactwo liturgii i tradycji lokalnych społeczności chrześcijańskich różnych wyznań i otwierają się na spotkania z innymi religiami. Zaraz po drugiej wojnie światowej do pierwszych sióstr ze Szwajcarii i Francji dołączyły siostry niemieckie i holenderskie, a następnie siostry z Indonezji, Austrii, Konga, Czech, Szwecji i Łotwy. Obecnie wspólnota liczy około pięćdziesięciu sióstr w różnym wieku, reprezentujących różne wyznania i narodowości.  Doświadczenie pozwalające na zmierzenie się z wyzwaniami współczesności i pielęgnowanie we współczesnym świecie idei pojednania, jedności i wzajemnego szacunku, siostry zdobywają również poza swoją wspólnotą. Wyjeżdżają m.in. do krajów Bliskiego Wschodu, wstępują czasowo do innych zgromadzeń zakonnych lub wspólnot monastycznych i dzielą z nimi swoją codzienność. Od lat siostry angażują się w działania Światowej Rady Kościołów. Uczestniczyły w kilku zgromadzeniach ŚRK – w Vancouver, Harare i Porto Alegre. Przez kilka lat były obecne w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, tworząc podczas studiów małą wspólnotę modlitwy, gościnności i przyjaźni. Obecnie w każdy poniedziałek wieczorem modlą się według intencji Ekumenicznego Cyklu Modlitw proponowanego przez ŚRK. Życie wspólnotowe na wzór monastyczny, jakie prowadzą siostry z Grandchamp i jakim chcą dzielić się z innymi, może w różny sposób oddziaływać na chrześcijan wielu wyznań. Może być pomocne w zgłębianiu tajemnic wiary, w nieustannym poznawaniu siebie, nawracaniu się i przemianie życia, bez których pojednanie i jedność chrześcijan jest niemożliwe.

                                                                       ***

„Ojcze Przedwieczny, źródło Miłości, wszelkiego  światła i dobra, dziękujemy Ci za charyzmat jedności …” – tak zaczyna się modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożej Chiary Lubich – założycielki Ruchu Focolari. „Dziękujemy za charyzmat jedności… Daj nam, Ojcze, za sprawą Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Chiary przyczyniali się do realizacji pragnienia Twojego Syna:  Aby wszyscy stanowili jedno. Prosimy o to, byśmy przyczyniali się do jedności”. Jedności rozumianej bardzo szeroko: w rodzinie, sąsiedztwie, w miejscu pracy, na uczelni, w szkole, w dalszej rodzinie. W każdej sytuacji. Również jedności między chrześcijanami z różnych Kościołów i wspólnot kościelnych. Jedność jest pragnieniem Jezusa wyrażonym w modlitwie w Wieczerniku przed Jego śmiercią na krzyżu (J 17). Ta modlitwa jest Testamentem Jezusa. Sprawa ekumenizmu jest ważna dla chrześcijan z innych Kościołów, była ważna dla papieża Jana XXIII, papieża Pawła VI, papieża Jana Pawła II, a teraz jest ważna dla papieża Franciszka. Sprawa ekumenizmu była także ważna dla Chiary Lubich; można nawet powiedzieć, że jedność chrześcijan była dla niej sprawą priorytetową. Zawsze dbała o to, by Słowa Życia na styczeń pokrywały się z hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

                                                                       ***

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, to czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W naszym kraju nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

 Dzień 1: Przyjmując wybranie. „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem” (J 15,16a).

Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie. „Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15,4a).

Dzień 3: Formując jedno ciało. „Abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem” (J 15,12b).

Dzień 4: Modląc się wspólnie. „Nie nazywam już was sługami… Nazwałem was przyjaciółmi” (J 15,15).

Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem. „Wy już jesteście oczyszczeni przez słowo, które do was mówiłem” (J 15,3).

Dzień 6: Przyjmując innych. „Idźcie i przynoście trwały owoc” (por. J 15,16b)

Dzień 7: Wzrastając w jedności. „Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami” (J 15,5a).

Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem. „Aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna” (J 15,11).

                                                                       ***

W związku z pandemią COVID-19 na terenie Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej odbędzie się tylko kilka nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021:

22 stycznia, piątek, godz. 18:00, Częstochowa
Kościół rzymskokatolicki św. Józefa, ul. Okrzei 41
Msza św. o jedność chrześcijan
Przewodniczy: abp Wacław Depo (rzymskokatolicki metropolita częstochowski)
Transmisja w internetowej TV Niedziela

24 stycznia, niedziela, godz. 17:00, Katowice
Kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18
Nabożeństwo centralne Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej
Kazanie: abp Abel (Kościół Prawosławny, wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej)
Transmisja w TVP3 Katowice, Radiu Katowice oraz w Internecie

25 stycznia, poniedziałek, godz. 18:00, Katowice
Kaplica Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, ul. Wita Stwosza 17
Kazanie: bp Marian Niemiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej)
Nabożeństwo w zamkniętym gronie kleryków.

 

Warto w tych dniach zainteresować się sprawą jedności, a potem tak żyć w swoim środowisku wypełnianiem testamentu Jezusa, by świat stał się wokół nas lepszy. Warto też modlić się o wierność Chrystusowi. Wszak to wokół Niego mamy się jednoczyć – jak nam przypomina nasz proboszcz – ks. Tomasz Jaklewicz.

Na podstawie materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia 2021 - opracowała: Krystyna Kajdan

                                              

Gazetka

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.