Pierwsza strona.

Maryja uczy nas Adwentu

2019-12-15

Adwentową postacią jest surowy Jan Chrzciciel oraz łagodna Maryja. Nasza nadzieja potrzebuje nieraz mocnego prorockiego słowa, a czasem piękna i delikatności Kobiety pełnej Boga.

Maryja towarzyszy nam w wędrówce ku Bożemu Narodzeniu. Ona uczy nas jak przeżywać Adwent, jak oczekiwać na Pana. Każda Msza roratnia jest ku Jej chwale. Niepokalane Poczęcie uświadamia nam, że Bóg jest Tym, który zawsze kocha jako pierwszy. To On za nami tęskni wcześniej niż my za Nim. On pierwszy czeka na nas. Jego miłość, Jego łaska są źródłem naszej świętości. Maryja miała swoje wyjątkowe miejsce w planie Bożym. Ale my, choć nie jesteśmy niepokalani, to jednak także mamy swoje miejsce w sercu Boga. On patrzy z miłością na każdego mężczyznę i każdą kobietę! On widzi także nasze miasto, nasz Brynów. Bóg „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani” (Ef 1,4). Od zawsze zostaliśmy wybrani przez Boga, aby żyć pięknie, w czystości serca. Spoglądając na
Niepokalaną odkrywamy nasze powołanie: być kochanym przez Boga i dzięki tej miłości stawać się kimś lepszym, piękniejszym, szczęśliwszym. Mogę być czysty i wolny od grzechu, tak jak Ona. Muszę tylko zrobić więcej miejsca dla Boga, tak jak Ona. To nie ja siebie zbawiam, oczyszczam, uwalniam z niewoli zła, to Bóg i tylko On zbawia mnie, oczyszcza, wyzwala z niewoli. Tylko Bóg może uczynić mnie wolnym od pokalania grzechem. Rzecz w tym, żebym nie spodziewał się wszystkiego po sobie, po swoim działaniu, ale spodziewał się więcej po Bogu. Znacznie więcej. Po to jest Adwent. Jeśli swoje puste serce zwracam ku Niemu, On je napełni.

ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz proboszcz

Gazetka

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.