Weź udział w Triduum Sacrum!

Święte Triduum Paschalne to dla chrześcijan najważniejsze dni w roku.

2019-04-14

Weź udział w Triduum Sacrum!

Święte Triduum Paschalne to dla chrześcijan najważniejsze dni w roku. Zaczyna się ono od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku i trwa do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Przeżyjmy te trzy wielkie dni w duchu wiary.

Wielki Czwartek.

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Przenosimy się duchowo do wieczernika. Jezus bierze chleb i wino, przemienia je w swoje Ciało i Krew i daje nam jako pokarm. Umywając nogi Apostołom przekazuje przykazanie miłości. Po homilii odbywa się obrzęd tzw. mandatum. Kapłan umywa kilku mężczyznom nogi (nie musi ich być 12). Ten gest przypomina, że powołaniem Kościoła jest służba człowiekowi, zwłaszcza ubogiemu. Na zakończenie następuje przeniesienie Ciała Chrystusa do tzw. ciemnicy. Do godz. 22.00 można czuwać z Chrystusem przeżywającym trwogę w Ogrójcu, aresztowanie i pierwsze przesłuchania.

Wielki Piątek.

Liturgia Męki Pańskiej. Godz. 18.00. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Zachowujemy post (tylko jeden posiłek do syta) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Liturgia zaprasza nas do rozważenia biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji Krzyża świętego. Akcent pada nie na poniżenie czy fizyczne cierpienie Chrystusa, ale na zwycięstwo Chrystusa pokonującego grzech i śmierć. Czcimy krzyż jako znak zwycięstwa, zbawienia. Liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej Bożym Grobem. Do godz. 22.00 możemy adorować Jezusa.

Wielka Sobota

Jest to dzień trwania przy Grobie Pańskim w ciszy i oczekiwaniu. Kościół zachęca do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Pierwszym motywem nawiedzenia kościoła jest adoracja Jezusa w Bożym Grobie. Święcenie pokarmów jest pięknym obyczajem, ale jednak drugorzędnym. Błogosławienie pokarmów odbędzie się o godz.: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00. Wigilia Paschalna o godz. 20.00 to początek świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsza i najpiękniejsza Msza św. w całym Roku Liturgicznym. Wigilia Paschalna jest celebrowaniem tajemnicy nowego życia, które przynosi zmartwychwstały Chrystus. Składa się z czterech części. Każda z nich koncentruje się na innym symbolu nowego życia: światło, słowo, woda i uczta. Liturgia kończy się procesją rezurekcyjną ze świecami i radosnym śpiewem „Alleluja”.

Nie prześpijmy świętego czasu! Bądźmy jedno jako brynowska parafia wokół Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego! Dobrej Paschy!

Ks. Tomasz Jaklewicz, proboszcz

Gazetka

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.