Ministranci

2018-11-14

Wiadomości o świetym Tarsycjuszu jest za mało, by pokusić
się o napisanie jego życiorysu, lecz wystarcza, aby czcić go jako
bohaterskiego Meczęnnika Eucharystii.
Świety Tarsycjusz był młodym Rzymianinem, akolitą, należącym do
otoczenia papieża Stefana Św. Tarsycjusz

(zm. ok. 250) Wiadomości o świetym Tarsycjuszu jest za mało, by pokusić
się o napisanie jego życiorysu, lecz wystarcza, aby czcić go jako
bohaterskiego Meczęnnika Eucharystii.

Świety Tarsycjusz był młodym Rzymianinem, akolitą, należącym do
otoczenia papieża Stefana I, późniejszego męczennika († 257). Gdy za
cesarza Decjusza († 251) nastąpiły jedne z najkrwawszych prześladowań
chrześcijan, zaostrzono równocześnie możliwości widywania sie z
uwięzionymi. Wskutek tego umacnianie uwięzionych chrześcijan Komunią
świetą przed ich męczeńską śmiercią stało sie prawie niemożliwe. Każdy
odważny: kapłan, diakon czy dorosły chrześcijanin, gdy szedł do
więzienia z Komunią świętą, narażał się na rozpoznanie i areszt, nie
osiągnąwszy nawet celu. W tej sytuacji Tarsycjusz, chłopiec liczący
około dziesięciu lat, okazał gotowość pójścia do więzienia z Chrystusem
Eucharystycznym, sądząc, że z powodu młodego wieku uda mu się
niepostrzeżenie dotrzeć do braci i sióstr skazanych na śmierć meczeńską.
Może kilka razy udało mu się to. Jednak pewnego dnia, kiedy szedł z
Najświętszym Sakramentem w kierunku więzienia, napadła go grupa
pogańskich rówieśników, zaciekawionych tym, co on niesie z taką troską.
Ponieważ bardzo tego bronił, usiłowali zmusić go biciem i obrzucaniem
kamieniami, aby pokazał im co niesie. Był jednak nieustepliwy. Z pomocą
nadszedł mu żołnierz rzymski, Kwadratus, setnik, chrześcijanin,
doskonale zorientowany w sytuacji. Przepedzil całą tę zgraje. Jednak
chłopca nie dało się już uratować. Zmarł wkrótce z upływu krwi, na
skutek odniesionych ran w obronie Chrystusa Eucharystycznego. Ciało
Świętego "Męczennika Eucharystii" chrześcijanie pochowali ze czcią w
katakumbach świetego Kaliksta.


* Kult *

Świętego Tarsycjusza czczono początkowo w taki sam sposób jak innych
męczenników. A więc obchodzono rocznice jego narodzin dla nieba, przy
jego grobie, w katakumbach św. Kaliksta . Nie znalazł się wśród
świętych, którzy cieszyli się wyjątkowym kultem. Przy wielkiej ilości
męczenników w Rzymie nie każdy mógł być usytuowany w pierwszym szeregu.
Jednak papież Damazy porównuje go ze św. Szczepanem, należącym do
świętych najbardziej popularnych. Najstarsze księgi liturgiczne,
pochodzące z przełomu VII/VIII w., nie zawierały wzmianki o św.
Tarsycjuszu. Pod datą 15 sierpnia umieścił go Adon z Yienne (†875) w
opracowanym przez siebie martyrologium. Odtąd w Martyrologium Romanum
figuruje on zawsze pod datą 15 sierpnia. W dniu tym przypada przede
wszystkim uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tak
wielką uroczystość, św. Tarsycjusz musiał pozostać w cieniu. W księgach
liturgicznych do dnia dzisiejszego nie ma on swojego formularza.

Ks. Wincenty Zaleski, salezjanin, pisze, że relikwie św. Tarsycjusza w
1675 r. przeniesiono do Neapolu, gdzie umieszczono je w osobnej kaplicy
przy bazylice św. Dominika. Część jego relikwii w specjalnej trumience
jest w salezjanskim kolegium w Rzymie przy via Appia Antica.

We Włoszech św. Tarsycjusz wciąż cieszy sie szczególną czcią jako patron
różnego rodzaju kółek eucharystycznych. Na początku XX w., za papieża
św. Piusa X, obrano go jako patrona Włoskiej Młodzieży Akcji Katolickiej.

Szczególne nabożeństwo do św. Tarsycjusza żywil wybitny kardynał
angielski Wiseman, który w 1855 r. ku jego czci ułożył specjalny utwór
poetycki pod tytułem: Fabiola.

W 1939 roku, ku czci świętego Tarsycjusza, architekt Rossi zbudował w
Rzymie piękną świątynie.

W słynnym muzeum Louwr jest rzeźba dłuta A. Falguiere, przedstawiająca
świętego Tarsycjusza w pozycji leżącej, gdy w chwili konania przyciska
Najświętszy Sakrament do serca.

Grupy

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.