Ks. Łukasz Walaszek

rezydent

2018-11-20

Ks. Łukasz Walaszek urodzony 26 stycznia 1984 roku w Bytomiu. Pochodzi z parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. W 2004 roku ukończył Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie. W 2004 rozpoczął formację w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Jednocześnie rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu  Śląskiego. 08 maja 2010 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Przez kolejne lata pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach: p.w. Św. Józefa Robotnika w Katowicach – Józefowcu (2010 – 2013); św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich (2013 – 2014). W 2014 roku został skierowany na studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Jednocześnie rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Od 2014 roku zaczął pełnić posługę rezydenta w tutejszej parafii. W 2017 roku uzyskał dyplom lic. nauk społecznych w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W tym samym roku rozpoczął studia magisterskie w specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Księża

Najnowsze

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@archidiecezjakatowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.