Ks. Tomasz Jaklewicz

proboszcz

2018-12-13

Urodził się 14 czerwca 1967 w Katowicach w rodzinie Lucjana i Barbary z d. Bednorz. Uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach w latach 1982-86. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1986 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, rozpoczynając studia teologiczno-filozoficzne i przygotowanie do kapłaństwa. 16 maja 1992 przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Przez kolejne lata pracował jako wikariusz i katecheta w parafiach: św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (1992-1995), Narodzenia NMP w Pszowie (1995-1998) oraz św. Szczepana w Katowicach (1998-1999).

W roku akademickim 1994/95 rozpoczął dwuletnie podyplomowe studium w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL w Lublinie, które w roku 1996/97 kontynuował w Instytucie Teologii Pastoralnej. Egzamin licencjacki z teologii pastoralnej zdał 16 czerwca 1998. W 1999 roku został skierowany na dzienne studia doktoranckie z teologii dogmatycznej z ukierunkowaniem na zagadnienia ekumeniczne. W październiku 1999 roku rozpoczął studia w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL. Egzamin licencjacki z teologii dogmatycznej zdał 8 czerwca 2000. W roku akademickim 2000/2001 kontynuując studia z dogmatyki, uczestniczył w zajęciach kursu wyższego w Instytucie Ekumenicznym. 7 czerwca 2001 zdał egzamin licencjacki z ekumenizmu. Rozprawa doktorska "Formuła Marcina Lutra simul iustus et peccator jako problem teologiczny w kontekście ekumenicznym" powstała pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika na seminarium przy Katedrze Chrystologii. Została obroniona 15 grudnia 2003.

Od 1 września 2004 pracował w "Gościu Niedzielnym” jako dziennikarz, kierownik działu religijnego, sekretarz redakcji, a od 1 lutego 2010 zastępca redaktora naczelnego. Opublikował kilkaset artykułów na łamach "Gościa Niedzielnego".  Jest autorem książek: "Święty grzesznik", "Testament z krzyża", "Filary wiary", "W drogę ze św. Pawłem" (współautor), "Punkty", "Cztery kroki w stronę wiary".

Dekretem Arcybiskupa Katowickiego z 10 czerwca został zwolniony z pracy w "Gościu Niedzielnym" i zamianowany proboszczem parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie. Urząd proboszcza objął 29 lipca 2018 roku.

Księża

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.