Duszpasterska Rada Parafialna

Sprawozdanie ze spotkania z bp. Adamem Wodarczykiem

2020-10-04

Wizytacja, która miała odbyć się w marcu, miała miejsce 3 i 4 października 2020. W sobotę o godz. 19.00 odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Uczestnicy opowiadali o swoim zaangażowaniu w życie parafii. Bp Adam ze swej strony zapraszał do większej troski o ludzi, którzy utracili kontakt z Kościołem. Jako metodę ewangelizacji zaproponował trzystopniową metodę: modlitwa z konkretną osobę, nawiązanie więzi, próba zaproszenia do wspólnoty wiary. Pełne sprawozdanie ze spotkania poniżej.

W niedzielę na Mszach świętych o 7.30, 9.00, 10.30 bp Adam głosił homilię, odebrał wyznanie wiary, prowadził modlitwę powszechną oraz spowiadał. W kazaniu zwrócił uwagę, że winnicą Pana jest nasza parafia, nasze rodziny oraz serce każdego z nas. Mamy oddawać Bogu plon, czyli zaangażować się w budowanie Królestwa Bożego. O godz. 12.00 Biskup przewodniczył sumie i udzielił sakramentu chrztu naszej nowej parafiance Celinie Helenie. Koncelebrowali o. Alan, dziekan oraz ks. proboszcz. Po Eucharystii na probostwie biskup przekazał duszpasterzom pierwsze wnioski. Podsumowanie wizytacji w całym dekanacie odbędzie się 12 listopada w Panewnikach. Dziękujemy za obecność, Słowo, modlitwę i pasterską troskę

Sprawozdanie z nadzwyczajnego zebrania Duszpasterskiej Rady Parafialne w dniu 3 października 2020 roku

Zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej miało nadzwyczajny i uroczysty charakter, gdyż gościliśmy biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej Adama Wodarczyka, który od tego spotkania rozpoczął wizytację naszej parafii.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. W pięknie udekorowanej wrzosami i kwiatami salce w Domu Katechetycznym mieliśmy okazję przy kawie, herbacie i pysznych ciastkach wzajemnie się spotkać i poznać. Na wstępie Ksiądz Biskup poprosił każdego z zebranych o osobiste przedstawienie się. Interesowało go, czym się na co dzień zajmujemy, chciał poznać naszą sytuację rodzinną, zawodową oraz nasze zaangażowanie w parafii i przynależność do wspólnot. Ta część zebrania trwała stosunkowo długo, ale była bardzo ciekawa, bo dużo o sobie także sami się dowiedzieliśmy. Ksiądz Biskup zadawał wiele pytań, gdy kolejno poznawał naszych nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu, inżynierów służących pomocą w sprawach technicznych i remontowych, kościelnych, kancelistkę, przedstawicieli Domowego Kościoła, Legionu Maryi, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, gazetki parafialnej i Ruchu Focolari oraz Żywego Różańca Świętego, do którego jak się okazało należy większa część członków DRP. Przedstawić w krótki sposób musieli się także nasi duszpasterze: Ksiądz Proboszcz Tomasz Jaklewicz i wikary ks. Tomasz Klikowicz.

Ksiądz Biskup podziękował wszystkim zebranym za przedstawienie się i sam opowiedział trochę o sobie. Pochodzi z Tarnowskich Gór, w 1994 roku przyjął święcenia kapłańskie, a od sześciu lat posługuje w naszej archidiecezji jako biskup. Wcześniej  związany był z Ruchem Oazowym, pełnił funkcję Moderatora Generalnego Ruchu Światło – Życie. Potem nawiązał do obecnej sytuacji pandemicznej, z powodu której tak długiego okresu wizytacji jeszcze nigdy nie było. Planowana i rozpoczęta w marcu br. wizytacja została przeniesiona na październik, a teraz też nie jest to lepszy czas, bo zachorowań jest wciąż dużo. Dodał, że musimy jednak z tym żyć i wyraził nadzieję, że zwiększy się liczba wiernych na mszach św., bo obecnie liczba dominicantes wynosi poniżej 20%. W dodatku w takich miastach jak Katowice postępuje dechrystianizacja, a powstające nowe bloki mieszkalne nie przekładają się na ilość wiernych. Ludzie żyją albo w duchowej obojętności albo w kontrze do Kościoła. Żyjemy w takich czasach, że ludzie boją się formacji. Ważna jest więc systematyczna praca apostolska, aby zatrzymać odpływ młodych, trzeba próbować przeszczepić nową ewangelizację. Ważna jest też formacja Dzieci Maryi, aby pracować z młodymi od podstaw, pochwalił, że jest taka grupa w naszej parafii. Biskup wspomniał w tym momencie posynodalną adhortację apostolską papieża Jana Pawła II pt. „Christifideles laici” – „O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie” i z troską zapraszał nas, abyśmy szukali sposobów i zastanawiali się, jak ożywić naszą parafię. Sam zaproponował trzystopniową metodę ewangelizacji: modlitwę za konkretną osobę, nawiązanie z nią osobistych więzi i dopiero potem próbę zaproszenia jej do wspólnoty wiary.

Podkreślił też ważność świadectwa życia. Wspomniał, że jest wielu ludzi, którzy idąc po równi pochyłej przegrywają wieczność odrzucając Pana Boga. Trzeba do nich jakoś docierać. Biskup Adam dodał, że w ruchu oazowym był od 14 roku życia, dowiedział się wówczas, że w kościele obowiązuje zasada pomnożenia uczniów i każdy powinien przyprowadzić do wspólnoty chociaż jedną osobę.

Po wypowiedzi Księdza Biskupa  członkowie DRP zgłaszali problemy, które wymagają uwagi i poszukiwań rozwiązania w naszej parafii, np. słaby śpiew w czasie liturgii, mała znajomość pieśni religijnych, brak ekranu do wyświetlania słów pieśni, brak transmisji internetowej mszy św. z naszego kościoła, mały udział mężczyzn w grupach parafialnych m.in. w Legionie Maryi. Była także dyskusja na temat kolejnego  podziału naszej parafii w sierpniu br. Na większość pytań odpowiedział Ksiądz Proboszcz. W sprawie podziału parafii wyjaśnił, że w czasie odwiedzin duszpasterskich parafianie z ulic przekazanych do parafii św. Michała Archanioła sygnalizowali, że tam mają bliżej do kościoła i prosili o tę zmianę od kilkudziesięciu lat. A Ksiądz Biskup dodał, że sam w młodości jako kleryk boleśnie przeżył podział diecezji, gdy nagle znalazł się w diecezji gliwickiej. W kwestii ekranu. Sprawa jest w toku. Będą dwa nowe ekrany, instalacja jest przygotowana, ale ta sprawa zostanie sfinalizowana po malowaniu kościoła.

Ksiądz Proboszcz wspomniał o przeprowadzanych remontach w budynkach parafialnych oraz o kolędzie odwołanej w tym roku ze względów epidemiologicznych. To budzi niepokój, czy damy radę zgromadzić fundusze na planowane malowanie naszej świątyni. Powiedział także, że jest otwarty na przeprowadzanie transmisji internetowych z naszego kościoła, jeśli znajdzie się grupa osób odpowiedzialnych, które zajmą się obsługą techniczną. Wspomniał też, że na jego prośbę w każdy poniedziałek modlą się za naszą parafię przed Najświętszym Sakramentem Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji z Hajnówki. Ksiądz Biskup jako ciekawostkę podał, że jego mama, która ma ponad 80 lat nauczyła się obsługiwać tablet i na bieżąco śledzi w internecie co się w Kościele i na świecie dzieje. Przypomniał także, że kiedyś, gdy religii nauczano w salkach parafialnych był też czas na naukę śpiewu. Teraz programy szkolne tego nie przewidują. Ks. Tomasz – nasz wikary, który odwiedza chorych parafian w pierwsze soboty miesiąca powiedział, że często wyrażają oni zadowolenie z możliwości uczestniczenia w mszach św. z Łagiewnik transmitowanych profesjonalnie przez Telewizję Polską.

Na zakończenie zebrania DRP, które przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze Ksiądz Biskup podziękował wszystkim za obecność i zaangażowanie w parafii. A Ksiądz Proboszcz podziękował głównie Pani Weronice za przygotowanie salki do tego spotkania i wszystkim za troskę o sprawy parafii. Zostało także wykonane wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Protokołowała: Krystyna Kajdan

Z życia parafii

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.