Pożegnaliśmy Panią Małgosię

W piątek 9.04 g.14.00

2021-04-08

We Wtorek Wielkanocny odeszła do Boga ś.p. Małgorzata Lubina, nasza kochana parafianka.

Śp. Małgorzata Lubina urodziła się 22 kwietnia 1924 roku, zmarła 6 kwietnia 2021 roku w 97 roku życia. Była w naszej parafii prawdziwą „prorokinią Anną” zawsze obecną w naszej świątyni od jej budowy w 1957 roku, trwającą przy Chrystusie i starającą się pomagać każdemu brynowskiemu proboszczowi na każdym polu, gdzie pojawiła się jakakolwiek potrzeba.
Była inicjatorką założenia przy naszej parafii wspólnoty III Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i jego aktywną siostrą. Profesję zakonną złożyła 1 grudnia 1968 roku, od tamtej chwili minęły 53 lata. W latach 1980-2008 była przełożoną, następnie do roku 2019 zastępczynią przełożonej, a od 7 kwietnia 2019 roku sekretarzem. Zawsze cechowała Ją miłość, skromność, pokora i pokój. Franciszkańskie hasło POKÓJ I DOBRO z wielkim zaangażowaniem realizowała w Parafialnym Zespole Charytatywnym, którego była także założycielką. W trudnych czasach stanu wojennego organizowała z tym zespołem pomoc dzieciom z ubogich rodzin oraz seniorom, a także paczki dla więźniów politycznych.
Należała także przez wiele lat do Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy naszej parafii, które aktywnie wspomagało brynowskich proboszczów oraz brynowskie rodziny w trudnym okresie transformacji ustrojowej.
Przez wiele lat dbała o kwiaty w prezbiterium, swym pięknym sopranowym głosem podtrzymywała śpiew w czasie mszy świętych. Należała także do wspólnoty Żywego Różańca Świętego i codziennie przed poranną mszą świętą prowadziła modlitwę różańcową, a w piątki Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Była obecna na wszystkich uroczystościach parafialnych, zawsze można było na nią liczyć. Brała udział w wielu parafialnych pielgrzymkach dając zawsze świadectwo wiary i umiłowania Boga, który w Jej życiu zawsze był na pierwszym miejscu. Wielkim szacunkiem i wsparciem darzyła wszystkich kapłanów posługujących w naszej parafii. W miarę swoich możliwości i sił, których z wiekiem ubywało, pomagała im służebną pracą i modlitwą. Przez wiele lat w czasie procesji Bożego Ciała można było podziwiać Ją w śląskim stroju, gdyż w ten sposób podtrzymywała tradycję jednego z najstarszych rodów brynowskich. Brynów był kiedyś wsią, a Lubinowie prowadzili gospodarstwo rolne. Można powiedzieć, że Jej życie było całkowicie podporządkowane parafii i świątyni, gdzie codziennie karmiła się Ciałem Pańskim. W ostatnim czasie z powodu pandemii i osłabienia z racji wieku musiała się izolować i było to dla niej bardzo trudne.
Nie lubiła mówić o swoim zaangażowaniu w parafii, robiła to na chwałę Boga. Skromność była Jej podstawową cechą. Wiele razy próbowałam namówić p. Małgosię do zwierzeń, jednak zawsze uparcie odmawiała - dając pierwszeństwo Bogu.

Pogrzeb odbył się w piątek 9 kwietnia o godzinie 14.00 w naszym kościele.

Pochowana została na cmentarzu na Starych Panewnikach.

 

Z życia parafii

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.