Zmarł Wiesław Świderski

Był jednym z naszych organistów

2020-04-03

Wiesław Świderski był artystą – muzykiem , absolwentem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie wiolonczeli prof. Konstantego Bożyka oraz PWSM im. K . Szymanowskiego w Katowicach [obecnie Akademia Muzyczna] w klasie prof. Bernarda Poloka. Pracował jako wiolonczelista w Filharmonii Zabrzańskiej, a wcześniej także w Filharmonii Śląskiej, Orkiestrze Radia Katowice i jako pedagog w PSM im. Karłowicza w Katowicach, szkołach muzycznych Bielska Białej, Rudy Śl. i Jaworzna.
Jesienią 1976 roku był współorganizatorem w Katowicach jednego z pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W 1983 roku stworzył chrześcijański młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny „Przemienienie” dając ponad 1300 koncertów w kraju ale również m. innymi we Francji, Norwegi, Szwecji, Niemczech, Austrii, na Ukrainie i we Włoszech – występując kilkakrotnie dla Papieża Jana Pawła II. W latach 1993 – 95 współorganizował i prowadził orkiestrę podczas chrześcijańskiego festiwalu Gaude Fest w Ustroniu, dla którego potrzeb stworzył wiele opracowań i aranżacji oraz dokonał nagrań dla radia i TV. W 1996 r. wraz z nieżyjącym już Michałem Smolorzem opracował dla Anteny Górnośląskiej stronę muzyczną pierwszego śląskiego musicalu pt. „Album rodzinny Erwina Respondka”.

Oprócz działalności artystycznej udzielał się w założonym przez siebie kwartecie smyczkowym oraz zespołach kameralnych dla których również opracował i zaaranżował wiele utworów muzycznych. Współpracował ze Stołeczną Estradą, Warszawskim Impresariatem Muzycznym, Salonową Orkiestrą im. J. Straussa w Warszawie, Królewską Orkiestrą Symfoniczną w Wilanowie, Bielską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Zdrojową w Krynicy, pisał również opracowania dla Kwartetu Śląskiego oraz Kwintetu Dętego NOSPR w K-cach. Od wielu lat współpracował z najwybitniejszymi przedstawicielami świata polskiej wokalistyki na czele z Wiesławem Ochmanem, Iwoną Hossą, Małgorzatą Walewską, Adamem Zdunikowskim, Markiem Torzewskim i wieloma innymi.

Wiesław Świderski przepracował 45 lat na stanowisku w Filharmonii Zabrzańskiej. Był świetnym wiolonczelistą, wrażliwym na brzmienie orkiestry, czystość jego intonacji i nieskazitelność interpretacji.

Był również utalentowanym kompozytorem, aranżerem i producentem niezliczonej ilości nowych kompozycji dla Filharmonii Zabrzańskiej, oraz niezliczonego grona artystów nie tylko w naszym kraju.
Godnym uznania jest także fakt, że Wiesław angażował się w wiele przedsięwzięć muzycznych całkowicie bezinteresownie, nie oczekując ani pobierając za to jakiegokolwiek honorarium. W swojej działalności szczególną uwagę poświęcał najmłodszym adeptom muzyki opracowując utwory dla potrzeb szkół muzycznych w Jastrzębiu, Wodzisławiu Śl., Tychach i Katowicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Będzinie, Bielska Białej, Bytomia i wielu innych.
Był laureatem wielu nagród państwowych, resortowych i miejskich, ale nade wszystko znakomitym Kolegą i Przyjacielem!

Pełnił posługę organisty w wielu kościołach. Także w naszym. Dziękujemy!

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

(Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony Filharmonii Zabrzańskiej)

(http://filharmonia.zabrze.pl/wieslaw-swiderski-nie-zyje/)

Z życia parafii

Polecane

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

ul. Przyklinga 12, 40-551 Katowice-Brynów tel. 32 251 86 60

brynow.jm@katowicka.pl

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135.