Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi
w Katowicach Brynowie

Parafialna strona demonstracyjna w Katowicach

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Porządek nabożeństw

Transmisja na żywo

Dołącz do nas

Gazetka parafialna

Nasza gazetka

Wiadomości z życia parafii

Boże Ciało AD2022

Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Nasypową, Orkana i Przyklinga

Zgodnie z wielowiekową tradycją ulicami naszej parafii przeszła procesja Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 9.00 wyruszyliśmy w drogę. Cztery ołtarze, przy każdym z nich jeden z czterech księży (proboszcz, wikary, ks. Marek i ks. Stefan) odczytał Ewangelię, poprowadził modlitwę i pobłogosławił. Były dzieci pierwszokomunijne, ministranci i licznie zgromadzeni parafianie. Pogoda była piękna. Adorowaliśmy Jezusa i prosiliśmy, by nam błogosławił.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Parafialnej

 

Sprawozdanie z ostatniego spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej kadencji w latach 2017-2022

 

8 czerwca br. o godz. 19-tej na naszym probostwie odbyło się ostatnie już spotkanie duszpasterskiej Rady Parafialnej wybranej na pięcioletnią kadencję w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli: ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz, ks. Tomasz Klikowicz, Weronika Pawłowicz, Bronisław Sadowski, Andrzej Miemczyk, Krystyna Kajdan, Tadeusz Wróbel, Dawid Kobiela, Janusz Sikociński, Karol Ejsmond, Teodor Zientek, Andrzej Jurek, Róża Wysocka, Ireneusz Żarłok, Barbara Cieplik, siostra Daniela SSND i Michał Węgrzyn.

                                                           ***

Na wstępie głos zabrał Ksiądz Proboszcz, który przypomniał, że poprzednie spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbyło się 16 września 2021 roku. W ciągu  roku nie było spotkań ze względu na trzecią i czwartą falę pandemii. Z tego też względu nie było także odwiedzin duszpasterskich, tzw. kolędy, już drugi rok z rzędu.  Za to pięknym doświadczeniem było tegoroczne Triduum Paschalne przeżyte w prawdziwie religijnej atmosferze, przy licznym udziale i zaangażowaniu parafian.                                             

Następnie Ksiądz Proboszcz omówił istotne sprawy duszpasterskie:

- we wtorek 7 czerwca zakończył się cykl prowadzonych przez niego katechez dla dorosłych. Są one dostępne na stronie internetowej, zgodnie z postulatem na poprzednim posiedzeniu DRP. Cieszą się powodzeniem, są bardzo potrzebne, wymagają ze strony Księdza Proboszcza solidnego przygotowania, pomagają parafianom odnowić wiarę i poszerzyć wiedzę religijną.

–  po rocznej przerwie odbyły się rekolekcje szkolne dla obu brynowskich szkół po rocznej przerwie, w SP nr 11 prowadził je ks. Łukasz Walaszek, a w SP nr 65 ks. Tomasz Klikowicz. Nasze parafialne rekolekcje głosił ks. proboszcz Jacek Plech z Podlesia.

-  udało się przeprowadzić cykl przygotowań do bierzmowania naszej brynowskiej młodzieży, którego udzielił ks. bp Grzegorz Olszowski. Sakrament przyjęło 31 osób. Ks. Tomaszowi Klikowiczowi należą się podziękowania za zaangażowanie i przygotowanie młodzieży.

- do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym roku 41 dzieci ze SP 11, SP 65 i SP 8. Czworo dzieci przystąpiło do Wczesnej Komunii Świętej. Były trzy osobne Msze św.: dwie w soboty i jedna w niedzielę. A w niedziele o 10.30 było przywitanie dzieci komunijnych we wspólnocie parafialnej. Cała grupa stanęła przed ołtarzem i pokazała się w swoich pięknych strojach komunijnych, wywołując wzruszenie parafian obecnych na tej mszy świętej. Okazało się, że jest to jest dobry pomysł i początek nowej tradycji w naszej parafii. Ksiądz Proboszcz z zadowoleniem podkreślił, że w tzw. „białym tygodniu” sporo dzieci przychodziło na nabożeństwa majowe i msze święte. Ze względu na liczne pytania rodziców zaplanowano, że w przyszłym 2023 roku Pierwsza Komunia Święta obędzie się 13 maja w sobotę, we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej (będzie jedna lub dwie msze dla obu brynowskich szkół). Cykl przygotowań dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych był udany, miał charakter ewangelizacyjny. Za dobre przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych Ksiądz Proboszcz podziękował s. Danieli i ks. Tomaszowi. Należy też dodać, że w maju odbyła się także pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Kalwarii Zebrzydowskiej.

- powstała grupa młodzieżowa i grupa mężczyzn. Obie grupy liczą zaledwie kilka osób, ale jest nadzieja, że po wakacjach liczba chętnych do dodatkowej formacji się powiększy. Zaproszenie do tych grup jest ciągle aktualne! Działa Legion Maryi, wiernie modli się najliczniejsza grupa w parafii Żywego Różańca Świętego. Może jesienią zorganizujemy spotkanie róż różańcowych. Spotkania Dzieci Maryi zostały  na razie zawieszone. Raz na kwartał odbywają się w naszym kościele spotkania małżeństw animowane przez wspólnotę „Obdarowani”. Konferencje na tych spotkaniach dotyczą tzw. teologii ciała Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, głosi je nasz Ksiądz Proboszcz. Nasi parafianie są zawsze zapraszani do korzystania z dobrodziejstwa tych spotkań, niestety słaby jest odzew i zainteresowanie.

- jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie to aktualnie gościmy w mieszkaniu po ks. kanoniku Kocurku usytuowanym w Domu Katechetycznym 4 osoby, było ich razem 9. Pięć wróciło na Ukrainę. Nasi parafianie hojnie pośpieszyli z pomocą dla uchodźców, był spory odzew. Dostają też pomoc od państwa. Zbiórka pieniężna na Ukrainę dla Caritasu była rekordowa i wyniosła 13 tys. zł. Trzykrotnie były zawożone też paczki z darami do Caritasu, odbyło się spotkanie integracyjne dla uchodźców przebywających na terenie naszej parafii połączone z kolejną zbiórka darów, zainicjonowany został kurs języka polskiego, który odbywa się w salce katechetycznej. Wiele osób przekazało ofiary pieniężne na utrzymanie rodzin z Ukrainy. Ksiądz Proboszcz ma osobny fundusz na ten cel. Łącznie zebrano 31 tys. złotych.  Jedno z ukraińskich dzieci uczęszcza do Przedszkola Tęcza naszych Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ulicy Warzywnej.

- procesja Bożego Ciała  - tak jak w ubiegłym roku – ze względów logistycznych zaplanowana  została ulicami: Nasypową, Orkana i Przyklinga. Na taką trasę wyraził zgodę Miejski Zarząd Ulic i Mostów prosząc Policję i Straż Miejską o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom procesji. Pozostaje temat, czy robić w przyszłości procesję na Ptasim Osiedlu i plenerowy ołtarz przy Szkole Podstawowej nr 65. Na procesję zaproszeni są wszyscy parafianie.

- jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to udało się na szybko odremontować mieszkanie po ks. Kocurku, został zamontowany nowy stojak na rowery dla parafian poruszających się rowerami. Będzie wkrótce oczyszczenie dachu naszego kościoła z porostów uszkadzających poszycie dachu, konieczna jest także nowa instalacja odgromowa, co będzie dość poważnym wydatkiem, ale jest niezbędne. Na ambonie został umieszczony symbol Ducha Świętego. Jest już wykonana nowa ikona do kaplicy chrzcielnej (Pan Jezus i Samarytanka przy studni), będzie tam umieszczona prawdopodobnie w czasie parafialnego odpustu po wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych. Będzie także namalowany nowy obraz św. Jana Pawła II. Drobne remonty są konieczne na probostwie.

- sprawa tzw. synodalności. Odbyło się spotkanie na poziomie dekanatu droga internetową ze względu na pandemię, przedstawiciele wszystkich parafii z dekanatu Katowice Panewniki, także z naszej, odpowiedzieli na pytania synodalne opracowane przez Kurię. Posumowanie – streszczenie zostało w ustalonym terminie przekazane do Kurii.

- jeśli chodzi o wybory do nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej, to Ksiądz Proboszcz przypomniał, że zgodnie z wytycznymi Synodu są trzy grupy: z urzędu, z nominacji proboszcza oraz z wyboru. Z urzędu do nowej DRP wchodzą: ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz, ks. Tomasz Klikowicz, Dawid Kobiela i Siostra Daniela SSND. Z nominacji Księdza Proboszcza: Michał Węgrzyn, Ireneusz Żarłok, Krystyna Kajdan, Janusz Koza i Krystyna Szyja. Natomiast zgłoszone zostały następujące osoby z wyboru przez parafian: Marcin Jankowski, Andrzej Jurek, Agata Kachel, Marcin Macioł, Michał Otrębski, Weronika Pawłowicz i Teodor Zientek. W niedzielę 12 czerwca powinny być wybory. Ksiądz Proboszcz proponuje, by pozostać przy tym, co jest. Bez głosowania, ponieważ liczba osób z wyboru może wynosić od 6 do 12. A mamy ich 7.

                                                           ***

W następnej kolejności spotkania był czas na wolne głosy członków Rady. Był poruszana sprawa naprawy uszkodzonych bocznych drzwi do naszego kościoła (Dawid Kobiela), zorganizowania po wakacjach giełdy strojów pierwszokomunijnych, śpiewu przed niedzielną mszą św. o 10.30 dla dzieci, dostosowania kazań dla dzieci na tej mszy, zakupienia dekoracji na I Komunie świętą w kościele, prowadzenia modlitwy dzieci przed mszą (siostra Daniela i Janusz Sikociński), nie używania instrumentów perkusyjnych podczas liturgii mszy świętej (Janusz Sikociński), poszukania wśród parafian fachowców-budowlańców (Róża Wysocka) . Był też apel o zapewnienie formacji grupie nauczycieli z brynowskich szkół, a przynajmniej zapewnienie modlitwy w ich intencji, gdyż wychowują nasze dzieci (Siostra Daniela i większość członków Rady). Zebrani przyznali rację Księdzu Proboszczowi, że żyjemy w czasach, w których świat jest toksyczny dla wiary w mediach, w polityce itp. Walka o wiarę wciąż trwa, dlatego wiele zależy od nas samych i od naszych rodzin.

                                                           ***

Na koniec Ksiądz Proboszcz złożył bardzo serdeczne podziękowania ustępującej Radzie wręczając każdemu w prezencie książkę „Z Opatrzności  Bożej” z pamiątkową dedykacją. Podziękował szczególnie za serdeczne przyjęcie go jako nowego proboszcza, za wszystkie  spotkania oficjalne i nieoficjalne, za przeżytą razem wizytację kanoniczną biskupa Adama Wodarczyka, za wszelka pomoc, ofiarność i życzliwość. - Do Was należy ocena także naszego postępowania jako duszpasterzy. Niewątpliwie z powodu pandemii to był trudny czas. I generalnie nie jest dobrze, ale nadziei nie tracimy – dodał na zakończenie.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą dziękczynną za pięcioletnią kadencję ustępującej Rady Parafialnej i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

 

 

 

 

Katecheza dorosłych - 7 czerwca 18.30

 

Ostatnia w tym roku katechetycznym katecheza dorosłych odbędzie się we wtorek po Mszy wieczornej, czyli ok. 18. 30. Temat: prawo moralne i łaska. Będzie także transmisja online.

Życzenia wielkanocne

 

Niech zmartwychwstanie Bożego Syna będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,

nastało bowiem królestwo łaski, w którym Zbawiciel obdarza szczęściem.

Hymn z Jutrzni

Kochani Parafianie! Drodzy Goście!

Przeżywając Tajemnicę Paschalną, dzielimy się wielkanocną radością z Bożego triumfu nad szatanem i wszelkim złem.

Niech zwycięski Chrystus będzie Światłem, Drogą i Radością w co­dziennym trudzie życia, naznaczonego w ostatnim czasie piętnem pandemii i cieniem okrutnej wojny tuż za naszą wschodnią granicą.

Niech Jego błogosławione zranione dłonie spoczną na naszych umęczonych głowach, a sercom niech da uciszenie, nadzieję i Boży pokój.

Radosnych Świąt, bo Pan Zmartwych­wstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

 

Z darem modlitwy

Wasi duszpasterze

Ks. Tomasz Jaklewicz

Ks. Tomasz Klikowicz

Ks. Marek Gancarczyk

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Liturgia

Linki

Facebook
Ofiara na parafię

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach, siedziba: Katowice-Brynów, ul Przyklinga 12.