Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi
w Katowicach Brynowie

Parafialna strona demonstracyjna w Katowicach

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Porządek nabożeństw

Transmisja na żywo

Dołącz do nas

Gazetka parafialna

Nasza gazetka

Wiadomości z życia parafii

Qulturalne Bierzmowanie

Qulturalne Bierzmowanie

 

Dekanat Panewniki

12 października 19.00

Aula św. Franciszka przy Bazylice w Panewnikach

ul. Związkowa 20

 

Zebranie Rady Parafialnej

Sprawozdanie z pierwszego spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej wybranej na lata 2022-2027

 

19 września br. o godz. 19-tej na probostwie odbyło się pierwsze spotkanie nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej wybranej na pięcioletnią kadencję wiosną bieżącego roku. W spotkaniu uczestniczyli:

wybrani z urzędu: ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz, ks. Tomasz Klikowicz, Dawid Kobiela i Siostra Daniela SSND

wybrani z mianowania Księdza Proboszcza: Krystyna Kajdan, Janusz Koza, Krystyna Szyja, Michał Węgrzyn i Ireneusz Żarłok

wybrani przez parafian: Marcin Jankowski, Andrzej Jurek, Agata Kachel, Marcin Macioł, Michał Otrębski, Weronika Pawłowicz i Teodor Zientek.

Na wstępie głos zabrał ksiądz proboszcz Tomasz Jaklewicz, który przypomniał, że ostatnie spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej poprzedniej kadencji odbyło się 8 czerwca 2022 roku; miało charakter dziękczynny i podsumowujący. Ksiądz Proboszcz z radością powitał Radę w nowym składzie i zaproponował wspólną modlitwę do Ducha Świętego. Po modlitwie był czas na wzajemne poznanie się, tym bardziej, że w DRP pojawiło się kilka nowych osób. Po tej krótkiej prezentacji wszyscy członkowie DRP złożyli na ręce Księdza Proboszcza przyrzeczenie o następującej treści:

„Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

Ksiądz Proboszcz z uznaniem podkreślił, że podmiotowość osób świeckich jest bardzo istotna w Kościele. Ich głównym zadaniem jest życie wiarą i przekazywanie wiary dzieciom. To wielka sprawa w dzisiejszych czasach.                     

Następnie Ksiądz Proboszcz omówił bieżące sprawy duszpasterskie:

- w środę 21 września br. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców klas trzecich, które w maju 2023 roku przystąpią do Pierwszej i Wczesnej Komunii świętej. Omówiony zostanie program przygotowań. Zostanie też zorganizowany kiermasz strojów pierwszokomunijnych, zajmuje się tym Siostra Daniela.

-  26 września br. rozpocznie się cykl przygotowań do bierzmowania naszej brynowskiej młodzieży, szczególnie uczniów klas ósmych. Zadanie to zostało powierzone ks. Tomaszowi Klikowiczowi. Dwa dni później zostaną jednorazowo poproszeni na spotkanie także rodzice bierzmowańców. Mają być zapoznani z planowanym w naszym dekanacie koncertem dla młodzieży w dniu 12 października br. w sali widowiskowej Domu Parafialnego Oo. Franciszkanów w Panewnikach. Organizatorzy projektu pn. „Qulturalne bierzmowanie” liczą na pomoc rodziców. Jest to nowa ogólnopolska forma ewangelizacyjna w Kościele. Na koncercie tym oprócz muzyki będą prezentowane świadectwa osób świeckich, aby młodzi ludzie przekonali się, że wiara i życie nie są dwoma odrębnymi światami.

- Grupa męska, która rozpoczęła swoje spotkania w ubiegłym roku będzie się spotykać raz w miesiącu

- Obecnie mamy tylko 10 ministrantów, ich nowym animatorem został Michał Otrębski. Pan Krzysztof Andrzejczak – jeden z naszych Nadzwyczajnych Szafarzy z własnej inicjatywy zaproponował interesujące zajęcia dla ministrantów – budowani robotów z klocków lego.

- Najliczniejszą grupą w naszej parafii - Żywym Różańcem Świętym - będzie się w tym roku opiekował ks. Marek Gancarczyk. Spotkał się już z zelatorkami tej wspólnoty.

- Nadal działa w naszej parafii Legion Maryi, brakuje jednak młodszych członków.

- W każdy piątek spotykać się będzie w salce pod probostwem grupa młodzieżowa. Opiekunem jest ks. Tomasz Klikowicz.

- Raz na kwartał spotyka się w naszej parafii grupa rodzin „Obdarowani”, której duchowym przewodnikiem jest ksiądz proboszcz Tomasz Jaklewicz . Głosi im konferencje w oparciu o „Teologię ciała” – Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Na spotkania te zapraszani są każdorazowo także nasi parafianie. Grupa ta podarowała ostatnio naszej parafii pieśń o Imionach Jezusa i Maryi z pięknymi słowami Renaty Makowskiej.

- Od października wznowione zostaną cieszące się dużym zainteresowaniem katechezy dla dorosłych prowadzone przez Księdza Proboszcza. Są też dostępne na stronie internetowej.

- Latem zostały przeprowadzone prace konserwacyjne na dachu wieży kościoła, stwierdzono pęknięcia, założono więc markery, na razie nie pęka dalej…

- Potrzebny jest remont instalacji odgromowej, niestety kosztowny…

- W związku z trudną sytuacją na rynku paliw nie wiadomo jak będzie w tym sezonie zimowym z ogrzewaniem kościoła. Planowane są tapicerowane podkładki na ławki.

- W czasie wrześniowego odpustu została poświęcona nowa ikona „Spotkanie Jezusa z Samarytanką” i umieszczona w kaplicy chrzcielnej. Autorem tej pięknej ikony jest Michał Płoski z Kielc.

- Parafia nadal udostępnia mieszkania w Domu Katechetycznym uchodźcom z Ukrainy, aktualnie mieszkają tam 2 Ukrainki i dwoje dzieci.

- Jest problem z nauczycielami religii, w Przedszkolu przy ulicy Rolnej brakuje katechetki.

- Zbliża się okres odwiedzin duszpasterskich, tak zwanej kolędy. Przybyło w naszej parafii kilka nowych bloków mieszkalnych przy ulicy Rzepakowej, w budowie jest Dobrynów i Nowa Dworska; jest problem jak zachęcić nowych mieszkańców do uczestnictwa w życiu parafii; Ksiądz Proboszcz myśli o wydaniu folderka o naszej parafii z niezbędnymi informacjami i raczej skłania się do kolędy w tradycyjnej formie. Konieczna będzie pomoc ks. Stefana i ks. Marka, gdyż już od 16 stycznia 2023 roku planowane są ferie zimowe.

- Ksiądz Proboszcz wspomniał o liście księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, w którym zachęca diecezjan do odwiedzania niedawno otwartego Panteonu, korzystania z wieży widokowej w katedrze oraz zwiedzania Izby Pamięci o błogosławionym ks. Janie Masze usytuowanej w naszym śląskim seminarium duchownym.

Wspomniał też o tym, że od tegorocznego adwentu będzie wdrażany w życie nowy program duszpasterski pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Przypomniał, że na spotkaniu dziekanów omawiana była sprawa tzw. synodu o synodalności. W naszej diecezji na 322 parafii zaangażowało się w synod tylko 135. W skali kraju jest podobnie, tylko 1/3 wiernych włączyła się w prace synodu. Niektórzy tłumaczą to niedojrzałością Kościoła w Polsce, inni, że właśnie Kościół w Polsce okazał się bardzo dojrzały! Rolą i głównym zadaniem świeckim jest bowiem życie świeckie w swoim środowisku, życie wiarą i Ewangelią tam, gdzie żyją i pracują.

Po informacjach przekazanych przez Księdza Proboszcza nastąpiło głosowanie i zebrani jednomyślnie ponownie wybrali p. Krystynę Kajdan na sekretarza DRP, a p. Weronikę Pawłowicz na wiceprzewodniczącą DRP w nowej kadencji.

Następnie członkowie Rady mieli okazję podzielić się swymi uwagami, oczekiwaniami, radościami, a nawet marzeniami. Ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie rodzice wypisują dzieci z religii, tym bardziej widzi potrzebę ewangelizacyjnych spotkań z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i nawiązywania osobistych relacji. Wielką rolę w przekazywaniu wiary spełniają też dziadkowie. Jest lekka poprawa, bo w białym tygodniu przychodziły dzieci liczniej do kościoła, a na ostatniej sumie odpustowej sporo dziewczynek przyszło w białych strojach. Ksiądz Proboszcz dodał, że w I niedzielę każdego miesiąca będą specjalne kazania dla dzieci. Główne oczekiwanie ze strony Rady to: przywrócenie scholi dziecięcej i śpiewu przed mszą niedzielną o godz. 10.30, gdyż po okresie pandemii odwykliśmy od śpiewu. Siostra Daniela zobowiązała się do ćwiczenia co tydzień innej pieśni z dziećmi już na religii w szkole, poprosi o pomoc w prowadzeniu śpiewu w kościele przez p. Janusza Sikocińskiego. Jest też prośba, aby zorganizować III już z kolei Konkurs Kolęd, ale tym razem na żywo w kościele. Były głosy, aby odnowić, lub najlepiej zakupić nowe figury do stajenki na Boże Narodzenie, gdyż te obecne są już po kilkudziesięciu latach zniszczone. Członkowie Rady z wielką troską mówili o coraz mniejszej liczbie wiernych na mszach świętych niedzielnych. W naszych ławkach można się nawet położyć, tyle jest wolnego miejsca – z goryczą powiedział p. Macioł. Stąd pojawiły się marzenia, aby nasz kościół znów był pełen rozśpiewanych i rozmodlonych wiernych. Ksiądz Proboszcz wyjaśnił, że najważniejszą rolę w przekazywaniu wiary spełniają rodzice. Jeśli nie praktykują, to i dzieci nie będą chodzić do kościoła. Jest to ważne szczególnie w środowiskach wielkomiejskich. Są badania, że Katowice po Warszawie należą do najtrudniejszych miast pod tym względem, Tylko 10% mieszkańców praktykuje wiarę w Katowicach, a w Warszawie zaledwie 7%. Na koniec pojawił się też bardzo optymistyczny akcent. Zebrani z Siostrą Danielą na czele wyrazili uznanie i wdzięczność Księdzu Proboszczowi za to, że chociaż jest u nas tylko 4 lata, to bardzo wiele zrobił, by w naszej świątyni był dobry nastrój do modlitwy. Po przeprowadzonych remontach jest jasno, czysto, a elementy wystroju harmonizują ze sobą. I za tę nie tylko duchową troskę o nasze zbawienie, ale także umiejętne gospodarowanie parafialnymi dobrami materialnymi - należy się Księdzu Proboszczowi szczere „Bóg zapłać!”.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

                                                                                   Protokołowała: Krystyna Kajdan

Dwa odpustowe prezenty

Za tydzień w niedzielę 18 września obchodzić będziemy odpust ku czci Najświętszego Imienia Maryi. Dostaliśmy z nieba dwa prezenty z tej okazji. Pierwszy – tego dnia poświęcimy nową ikonę, która znajdzie swoje miejsce za chrzcielnicą. Namalował ją lub, jak niektórzy mówią, napisał p. Michał Płoski. Za tydzień będzie z nim wywiad w naszej gazetce. To niezwykle ciekawy i skromny człowiek. Jakiś czas temu miał wystawę w naszym Muzeum Archidiecezjalnym i wtedy zachwyciłem się jego pracami. Zdobyłem dwie ikony na probostwo, ale chodziła mi po głowie myśl o ikonie Samarytanki dla naszego kościoła. Z wielu powodów, o których kiedyś Wam opowiem. W każdym razie studnia nawiązuje do naszej chrzcielnicy. Jest więc to ikona zamówiona do konkretnego miejsca w kościele. Wiele dzieł powstawało dawniej właśnie w ten sposób. Jestem wdzięczny panu Michałowi, że podjął się tej pracy, choć wcześniej deklarował, że kończy już działalność.

Drugi prezent to pieśń. Wspólnota „Obdarowani”, a konkretnie p. Renata Makowska napisała pieśń jako podziękowanie dla naszej parafii. „Obdarowani” są wdzięczni, że mogą się u nas spotykać. Słowa tej pieśni łączą w cudowny sposób Imiona Jezusa i Maryi. Ufam, że damy radę szybko nauczyć się tej pieśni i stanie się ona naszym hymnem parafialnym. Obraz i pieśń – dwa dary odpustowe. Bogu i ludziom niech będą dzięki!

 

Ks. Tomasz Jaklewicz

Wasz Proboszcz 

 

Oto ta pieśń w wykonaniu małżeństwa Sabiny i Łukasza Szmajduch ze Wspólnoty 'Obdarowani': 

 

IMIONA JEZUS MARYJA

 

W Imionach tych ukryty świat

w Imionach tych miłości żar

w Imionach tych każdy nasz dzień

w Imionach tych wzajemność serc

 

Delikatna i Pokorna

Przeniknięta Wypełniona

Twoje Imię jest jak diament

jak najczulszy dotyk Boga

Maryja

 

Jezu Panie mój i Boże

wspomnij na mnie zmiłuj się

niech Twe Imię mi pomoże

przezwyciężyć każdy grzech

Jezus

 

Te dwa Serca dwa Imiona

zjednoczenia uczą mnie

miłość wtedy jest spełniona

gdy jej nie pokona krzyż

Jezus Maryja

 

 

Prace na wysokości

Prace remontowo-konserwatorskie na wysokości

Niektórzy z nas zauważyli w ubiegłym tygodniu człowieka zawieszonego na linach na naszej wieży. Trwają niezbędne prace remontowo-konserwatorskie. Poszycie dachu zostało umyte z glonów i porostów, które sprzyjają korozji blachy. Ponadto w trakcie prac niezbędne okazało się także odnowienie żaluzji na wieży. Pan mgr inż. Tomasz Jagos, mistrz budowlany w zakresie hydro- i termoizolacji budynków dokonał ekspertyzy. Stwierdzono, że „każda z płyt kompozytowych mineralno-polimerowych stanowi pojedyncze pióro żaluzji. Wymiary jednej płyty to 2 cm grubości, 20 cm szerokości i ponad 200 cm długości. Można więc zakładać, że jedna płyta waży minimum 15 kg. Każda mocowana jest tylko w dwóch miejscach podparcia, elementami stalowymi. Dokładne oględziny płyt z bliska wskazują na postępującą erozję powodującą długie pęknięcie, których nie można już uznać za powierzchniowe. Porastające kompozyt glony wprowadzają do ich struktury wodę, a w zimie rozprężają spękania w procesie zamrażania. Brak reakcji na obecny stan rzeczy pozwoliłby na przełamywanie płyt z równoczesnym korodowaniem zalewanych notorycznie stalowych punktów podparcia i w efekcie możliwość odpadania od budynku. Za kilka lat naprawa konieczna  byłaby już w trybie alarmowym ze względu na poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Obecnie jeszcze spękania można pokryć farbą, by powstrzymać ich pogłębianie”. I to nas właśnie czeka, czyli pomalowanie żaluzji farbą zabezpieczającą na dzwonnicy kościoła. Prace wysokościowe wykonuje pan Tomasz Jagos.

Kolekta w pierwszą niedzielę lipca będzie przeznaczona na pokrycie kosztów tych prac. Bóg zapłać za zrozumienie i każdą pomoc!

 

Numer konta parafialnego: 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135

Nr konta parafialnego
71 1050 1214 1000 0090 3186 9135

Nr konta parafialnego
71 1050 1214 1

000 009

0 3186 9135

 

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Liturgia

Linki

Facebook
Ofiara na parafię

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach, siedziba: Katowice-Brynów, ul Przyklinga 12.