Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi
w Katowicach Brynowie

Parafialna strona demonstracyjna w Katowicach

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Transmisja na żywo

Dołącz do nas

Gazetka parafialna

Nasza gazetka

Wiadomości z życia parafii

Katecheza dorosłych - wtorek 28 września 18.30 temat: 'Nasze powołanie do szczęścia'

Kochani Parafianie!

 

            Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią wracamy do naszych spotkań katechetycznych. W ubiegłym roku odbyła się tylko jedna katecheza, potem przyszły obostrzenia sanitarne i było posprzątane. Nic to. Walczymy dalej. Katechezy będą się odbywać w drugi i czwarty wtorek miesiąca. Spróbujemy wrócić do poznawania treści trzeciej części katechizmu, która jest poświęcona etyce chrześcijańskiej. Katechizm przed omówieniem treści dziesięciu przykazań przypomina pewne podstawowe elementy teologii moralnej takie jak wolność, sumienie, moralność uczuć itd. Zanim zapytamy, czy coś wolno czy nie wolno, trzeba się zastanowić nad samym zjawiskiem etyki – dlaczego człowiek pyta o dobro, czym się kieruje, skąd sumienie czerpie siłę do zobowiązywania nas do dobra. Oczywiście będę próbował przetłumaczyć „suchy” język katechizmowych prawd na życie. Zaczniemy od tematu „Nasze powołanie do szczęścia”. Któż z nas nie chce być szczęśliwy? Ale co to właściwie znaczy być szczęśliwym? Czy chrześcijaństwo to religia smutasów czy ludzi szczęśliwych? Czy szczęście czeka nas dopiero po śmierci? Będziemy szukać odpowiedzi na te pytania. Zapraszam w najbliższy wtorek - 28 września na godz. 18.30 do kościoła. Będzie transmisja katechezy na naszej stronie internetowej.

 

                                                                                   Ks. Tomasz Jaklewicz

                                                                                   Wasz Proboszcz

 

Sprawozdanie z obrad Rady Parafialnej

Rada Parafialna obraduje

Po prawie rocznej przerwie - spowodowanej pandemią koronawirusa - 16 września 2021 roku spotkała się Duszpasterska Rada Parafialna. W spotkaniu na probostwie uczestniczyło 17 osób, niektórzy usprawiedliwili swoją nieobecność.  Zebrani pod przewodnictwem księdza proboszcza Tomasza Jaklewicza rozpoczęli obrady od modlitwy powierzając Bogu i Maryi wszystkie sprawy parafii, archidiecezji katowickiej i Kościoła powszechnego. Miłym akcentem tego spotkania była obecność Złotych Jubilatów – Państwa Krystyny i Tadeusza Wróblów, którzy wszystkich poczęstowali pysznym ciastem. Była też okazja do złożenia im serdecznych życzeń, gratulacji i podziękowań za zaangażowanie w parafii na wielu polach.

Na wstępie Ksiądz Proboszcz przypomniał w skrócie problemy poruszane w czasie nadzwyczajnego posiedzenia DRP w dniu 3 października 2020 roku, na którym w ramach wizytacji kanonicznej obecny był ks. biskup Adam Wodarczyk. Jednym z głównych postulatów była wtedy prośba, aby uruchomić internetową transmisję niedzielnych Mszy świętych z naszego kościoła, co zostało wprowadzone. Następnie Ksiądz Proboszcz omówił wskazania zawarte w protokole powizytacyjnym. Należy między innymi:

- podejmować trud odbudowania życia sakramentalnego i wspólnotowego w parafii w czasie pandemii i po jej zakończeniu

- pracę duszpasterską opierać na inspiracjach płynących z roku liturgicznego, nauczania Ojca Świętego, z programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej oraz wypracowanych i przyjętych zwyczajów parafialnych

- w ramach spotkań Rady Parafialnej omawiać zadania pastoralne w parafii oraz prowadzić działalność formacyjną wobec członków DRP

- podkreślać wartość Eucharystii i Dnia Pańskiego, zachęcać do rodzinnego udziału w niedzielnej Mszy świętej, zachęcać do częstego adorowania Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia, stwarzając ku temu możliwość przez otwarcie kościoła

- stale troszczyć się o wzrost wspólnot parafialnych, szczególnie zachęcać dzieci i młodzież do uczestnictwa w grupach formacyjnych

- mobilizować członków grup i wszystkich parafian do uczestnictwa w różnego typu rekolekcjach

- powołać Zespół Liturgiczny

W podsumowaniu wizytacji Ksiądz Biskup przekazał wszystkim podziękowania za piękny czas, jaki mógł spędzić w naszej parafii; Księdzu Proboszczowi i Księdzu Wikaremu podziękował za ofiarną posługę duszpasterską, katechetom za trud katechizacji i dobre relacje z nauczycielami, a wszystkim osobom świeckim za wspieranie duszpasterzy i ożywianie parafii charyzmatami i duchowością wspólnot, do których należą. Na koniec protokołu powizytacyjnego Ksiądz Biskup zapewnił o modlitwie, aby nasza wspólnota parafialna rosła duchowo przez ewangelizację, życie sakramentalne i życie wspólnotowe.

Następnie Ksiądz Proboszcz przypomniał, że wprawdzie w czasie pandemii nie było spotkań DRP, ale udało się wiele spraw w parafii przeprowadzić. Między innymi został pomalowany kościół, zainstalowano kamerę do transmisji przez Internet Mszy świętej, przygotowano nowe, suchsze, pomieszczenie dla kancelarii parafialnej i wyposażono ją w nowe meble dostosowane do bezpiecznego przechowywania ksiąg i dokumentów parafialnych zgodnie z przepisami RODO. Ponadto w przestrzeń kościoła wprowadzono nowe stacje Drogi Krzyżowej oraz nowy obraz Jezusa Miłosiernego, zaś obraz Matki Bożej Piekarskiej oprawiono w nowe ramy. Wyremontowano także dzwony ufundowane 25 lat temu przez Wojciecha i Barbarę Kilarów. Mają one teraz nowy napęd elektryczny i nowe serca. Wszystkie przeprowadzone prace były możliwe dzięki ofiarności parafian. Uruchomiona została również nowa strona internetowa parafii. Jest ona przejrzysta, a nowością jest możliwość łatwego przekazywania darowizn na rzecz wspólnoty.

Z zadowoleniem Ksiądz Proboszcz odnotował fakt, że piękna i liczna była w tym roku procesja Bożego Ciała, co niesie dużą nadzieję na powrót parafian po pandemii do kościoła. Cieszą go też rekolekcje organizowane dla seniorów w Brennej, na które zapisała się spora grupa parafian. Przypomniał, że w tym roku pożegnaliśmy dwóch bardzo zasłużonych parafian: śp. Małgorzatę Lubinę i śp. Jana Raka, którzy od samego początku służyli naszej wspólnocie. I podziękował p. Krystynie Kajdan za utrwalenie ich zasług w naszej parafialnej gazetce.

Ksiądz Proboszcz z radością poinformował, że od ostatniej niedzieli września będziemy mieli w parafii dwóch nowych nadzwyczajnych Szafarzy Najświętszego Sakramentu: Krzysztofa Andrzejczaka i Bartłomieja Smoczyńskiego. Dodał także, że wkrótce wznowi katechezy dla dorosłych, które przed pandemią cieszyły się dużym powodzeniem. Wspomniał też o czekającej nas w listopadzie beatyfikacji ks. Jana Machy, która odbędzie się w katowickiej Archikatedrze, a już od najbliższej niedzieli w każdej parafii będzie odmawiana nowenna przygotowująca nas do tego wydarzenia. Przekazał także informację, że na podstawie dekretu Księdza Arcybiskupa został do naszej parafii skierowany w roli rezydenta ks. prałat Marek Gancarczyk. Zapowiedział także zbliżające się koncerty organowe w Brynowie w dniach 2 i 3 października br. a 5 grudnia br. odbędzie się w naszym kościele koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA, podczas którego zostaną zaprezentowane utwory Wojciecha Kilara – naszego znakomitego parafianina.

Czekają nas również remonty: osuszenie Domu Katechetycznego i probostwa, odnowienie mieszkania po Księdzu Kanoniku, ale w pierwszej kolejności naprawa gzymsu i rynny przy daszku nad wejściem do kościoła.

W dalszej kolejności zebrania Ksiądz Proboszcz poprosił zebranych o wnioski i sugestie jak ożywić naszą parafię po pandemii i jakie wybrać priorytety w pracy duszpasterskiej. W czasie ożywionej dyskusji poruszono m.in. problem szkód górniczych zagrażających budynkowi naszego kościoła. Pani Barbara Cieplik wspomniała o planowanych działaniach Parafialnego Zespołu Charytatywnego na rzecz seniorów i osób wymagających wsparcia, m.in. o zorganizowaniu dla nich spotkania tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Rozmawiano również na temat transmitowania przez Internet katechez dla dorosłych (także ich nagrywania), utworzenia zespołu liturgicznego – dorosłych ministrantów, pozyskania dla Legionu Maryi młodzieży i mężczyzn, zorganizowania ponownie w okresie poświątecznym kolędowego koncertu Małgorzaty Hutek.

Pod koniec zebrania Ksiądz Proboszcz poinformował zebranych o nowym programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata 2021/2022 pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” oraz o zbliżającym się XVI Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów: „Dla kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”, które papież Franciszek zainauguruje w Rzymie w dniach 9-10 października br. Jednym z delegatów na ten Synod będzie prof. Aleksander Bańka z Tych. Powodem zwołania synodu Biskupów jest chęć wspólnego poszukiwania skutecznego sposobu głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Synod odbędzie się w trzech fazach: diecezjalnej, kontynentalnej i powszechnej. Faza diecezjalna rozpocznie się 17 października br. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa w katedrze Chrystusa Króla o godz. 12 i potrwa do kwietnia 2022 roku. Będzie to czas wsłuchiwania się w głos lokalnego kościoła reprezentowanego przez różnego rodzaju środowiska grup, ruchów, wspólnot świeckich i zakonnych oraz duchowieństwa. Zakończenie synodu przewidziane jest na październik 2023 roku.

Posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej zakończono wspólną modlitwą

Wywiad z kaznodzieją odpustowym - ks. Mirosławem Giergą

KRYSTYNA KAJDAN: - Księże Proboszczu, cieszymy się, że na zaproszenie naszego księdza proboszcza Tomasza Jaklewicza, głosi nam Ksiądz dzisiaj kazania odpustowe. Witamy serdecznie w Brynowie! Czy może się nam Ksiądz krótko przedstawić?

 

PROBOSZCZ MIROSŁAW GIERGA: - Urodziłem się w 1968 w Siemianowicach Śląskich w rodzinie Wernera i Elżbiety. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 33 w Katowicach, a następnie Technikum Elektroniczne w Katowicach-Piotrowicach. W latach 1987-1993 studiowałem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.Święcenia kapłańskie przyjąłem 15 maja 1993 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk Arcybiskupa Damiana Zimonia. Po ukończeniu studiów pracowałem jako wikariusz w parafii Ścięcia św. Jana Chrzcicielaw Mysłowicach (1993-1997). Za zgodą ordynariusza 1 września 1997 wyjechałem do pracy duszpasterskiej w Czechach. Najpierw byłem wikariuszem w Dýšinie (1997-1998), a następnie proboszczem tej parafii (1998-2001). Od września 2001 roku jestem proboszczem w parafii Domažlice.

 

Czy może nam Ksiądz zdradzić swoje hasło prymicyjne na kapłańską drogę życia? Czy pomaga ono w szarej, zwykłej codzienności?

Jako hasło prymicyjne wybrałem słowa św. Pawła z 1. Listu do Koryntian (4, 7): „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” Mam nadzieję, że ten prosty tekst przypomina mi codziennie o potrzebie wdzięczności. Wszystko jest darem.

 

Jak to się stało, że Ksiądz posługuje na rzecz Kościoła w Czechach?

Trudno się odpowiada na to pytanie. Czy to był przypadek? W roku 1996, czyli trzy lata po święceniach, byłem na spotkaniu rejonowym księży w kaplicy seminaryjnej. W czasie tego spotkania, w ramach bieżących ogłoszeń padło zaproszenie dla dwóch księży do pracy w Czechach. Siedzący obok mnie kolega rocznikowy zareagował: - Jedziemy? I zgłosiliśmy się. On się potem wycofał, ja wyjechałem rok później. Czyli przypadek? A może jednak powołanie albo wola Boża?

 

Domažlice to piękna miejscowość w Ziemi Chodskiej. Posługuje tam Ksiądz jako proboszcz od 20 lat. Pod jakim wezwaniem jest Księdza parafia?

Kościół parafialny jest pod wezwaniem Narodzenia NMP – czyli przyjeżdżając do Waszej parafii, w tym roku nie będę obecny na uroczystości odpustowej w Domažlicach…

 

Bardzo nam miło, że wybrał Ksiądz Brynów, ale można te dwa odpusty połączyć: w Domažlicach Maryja się narodzi w sercach parafian, a w Brynowie uczcimy Jej Najświętsze Imię. Może nam Ksiądz przybliżyć tę miejscowość i parafię?

 W Domažlicach znajdują się jeszcze kolejne trzy kościoły, w których jest sprawowana liturgia. Od kilku lat, kiedy nastąpiło w diecezji łączenie mniejszych parafii w jedną większą, mam pod opieką duszpasterską dziewięć takich parafii, w których odprawiamy niedzielne Msze św. Na szczęście nie jestem sam, mam do pomocy dwóch starszych księży w wieku 73 i 82 lat.

 

Dużo jest katolików?

W Domažlicach żyje około 11.000 mieszkańców a na niedzielne Msze św. przychodzi ich około 350. W pozostałych kościołach spotyka się łącznie nie więcej niż 100 osób. Warto jednak przy okazji zauważyć, że katolicy stanowią największą wspólnotę wyznaniową.

 

Z jakimi problemami boryka się czeski Kościół?

Na pewno poważnym problemem jest brak powołań kapłańskich. Wprawdzie w tym roku przeżywaliśmy święcenia kapłańskie i prymicje księdza pochodzącego z Domažlic, ale był to ostatni wyświęcony dla naszej diecezji kleryk. Aktualnie w seminarium diecezja nie ma ani jednego alumna. Innym problemem są skutki organizowanej laicyzacji w czasach komunistycznych, dzisiejszy materializm praktyczny czy następstwa trwającej pandemii. Ale to już nie są problemy tylko czeskiego Kościoła.

 

Podobno w tej okolicy jest kultywowany ludowy folklor i ciekawe zwyczaje. Na czym one polegają?

Przychodząc do parafii w roku 2001 porównywałem Chodsko do Śląska, gdzie jako bardzo ważne tradycyjnie uznawano trzy wartości: rodzinę, wiarę i szacunek dla pracy. Mam nadzieję, że niewiele się pomyliłem. Chodsko jest rzeczywiście regionem, gdzie szacunek dla tradycji i folkloru zauważa się gołym okiem. Mieszkańcy są dumni ze swych strojów ludowych, które zakładają na ważne święta, na przykład na Boże Ciało i odpusty. Największym z nich jest odpust ku czci św. Wawrzyńca, mający także patriotyczne znaczenie. W roku 1939 przyjechało do Domažlic ponad 100.000 pielgrzymów, protestujących przeciw polityce faszystowskich Niemiec. Natomiast w latach 1948 do 1989 komuniści zakazali obchodzenia tych uroczystości. Dziś na Wawrzyneczku spotyka się na odpuście kilkaset osób, w tym wiele w pięknych strojach. Dla ilustracji można zajrzeć do naszej fotogalerii www.zonerama.com/RKFDomazlice. Drugim ważnym elementem miejscowego folkloru są lokalne ludowe zespoły pieśni i tańca, szczególnie z Mrakova i Pobieżowic, a także liczni dudziarze. Warto znaleźć odpowiednie strony w internecie.

 

Nasza parafia w tym roku wzbogaciła się o nową Drogę Krzyżową, a tę poprzednią z naszego kościoła otrzymał Ksiądz dla swojej parafii. Czy udało się już ją zainstalować w Waszej świątyni?

Raz jeszcze chciałbym za tę Drogę Krzyżową Waszej parafii podziękować. Obrazy poszczególnych stacji znalazły godne miejsce w kościele parafialnym. Być może ktoś z czytelników będzie się dziwić, że do tej pory nie było w naszym kościele Drogi Krzyżowej... A to dlatego, że te tradycyjne wielkopostne nabożeństwa odbywały się w drugim kościele znajdującym się na rynku, przy klasztorze augustianów. Teraz mamy pełny wybór, gdzie się spotykać przy rozważaniu męki Pańskiej.

 

Dzisiaj przeżywamy nie tylko nasz odpust ku czci Najświętszego Imienia Maryi, ale także beatyfikację Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego. Czy miał Ksiądz okazję poznać prymasa Czech i Moraw w latach 1991-2010 kard. Miloslava Vlka? On również był prześladowany przez władze komunistyczne; wiem też, że nasz św. Jan Paweł II miał do niego bezgraniczne zaufanie…

Z księdzem kardynałem spotkałem się osobiście tylko raz, próbując go zaprosić na odpust ku czci św. Wawrzyńca. Niestety nie mógł przyjechać. Za to już dwa razy był na naszym odpuście kardynał Dominik Duka.

 

Czy Ksiądz Proboszcz chciałby nam jeszcze coś na koniec naszej rozmowy powiedzieć?

Przede wszystkim wypada mi podziękować za zaproszenie na odpust, mając nadzieję, że nie będziecie tego żałować.

 

Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę światła Ducha Świętego i miłego pobytu na Brynowie. W imieniu naszej wspólnoty parafialnej zapewniam Księdza o modlitwie.

Bóg zapłać!

Bierzmowanie przyjęło 25 osób

 

W czwartek 9 września br. dwadzieścia pięć młodych osób przyjęło sakrament bierzmowania z rąk biskupa Marka Szkudło. Życzymy im mocy Ducha Świętego na dalszej drodze rozwoju wiary!

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Liturgia

Linki

Facebook
Ofiara na parafię

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach, siedziba: Katowice-Brynów, ul Przyklinga 12.